Kliniskt träningscentrum

På KTC, Kliniskt Träningscentrum vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge och Solna samt Danderyds Sjukhus och Södersjukhuset, får du som student möjlighet att förbereda dig inför framtida patientmöten.

Utrustning och övningar

KTC är utrustat med attrapper, simulatorer och andra tekniska hjälpmedel. Några exempel på praktiska övningar är bland annat att sätta sond, intuberings-, injektions-, punktions- och venprovstagningsteknik, EKG, blodtryck samt hjärt- och lungräddning. På KTC finns möjlighet att spela in övningarna så att roller och samspel kan analyseras i efterhand.

Så kan du som student öva på KTC

Efter att du som student läst om olika medicintekniska moment i teorin visar en lärare hur man praktiskt utför momenten på attrapper som föreställer patienter. När studenterna fått genomgång i de olika momenten av lärare kan de komma till KTC och träna på egen hand. KTC anordnar även forsknings-, utbildnings-, och nätverksmöjligheter i olika former där studenter, vårdpersonal och handledare kan träffas för att diskutera och samarbeta kring patientsäkerhet.

Studentkommuni…
2024-06-12