För dig som är student på Audionomprogrammet Valbar kurs

På termin 5 ingår en valbar kurs på 7,5 hp i programmet och studenterna uppmuntras här till fördjupning eller till breddning av sina kunskaper. De valbara kurserna kan vara kurser med interprofessionellt fokus, fördjupningskurser inom specifika delar av huvudområdet eller andra kurser med relevans för programmet.

Valbar kurs inom audionomprogrammet HT 2022

Du läser 7,5 hp valbar kurs som ska utgöras av programspecifik valbar kurs (d v s valbara kurser som erbjuds endast för audionomprogramstudenter på KI).

Programspecifika valbar kurs:

Teoretisk fördjupning, 7,5 hp.

Programöverskridande valbara kurser :

Global hälsa / Global Health (ges på engelska) 7,5 hp, 2-3 platser, lottning.

Mindfulnessbaserad stresshantering 7,5 hp

Hälsa och ohälsa - ett psykosomatiskt perspektiv 7,5 hp, upp till 5 platser, lottning.

Kurser på andra lärosäten

Sista ansökningsdag för kurser på annat lärosäte är den 19 april för kurser på hösttermin och 15 oktober för kurser på vårtermin. Kurserna söks via antagning.se.

Tillgodoräkning av valbar kurs

Om du har läst en tidigare relevant kurs kan du ansöka om att tillgodoräkna den. Tänk då på att tillgodoräknade kurser inte berättigar till studiemedel.

Ansökan valbar kurs

För Valbar kurs (7,5 hp) gäller: 
Sista ansökningsdag för den valbara kursen är den 15 april och valet görs genom att prioritetsordningen mailas till kursansvarig Åsa Skjönsberg, asa.skjonsberg@ki.se. Kurserna med begränsat antal platser kommer att lottas. Lottningen kommer att göras för varje kurs/inriktning bland de studenter som valt kursen i första hand.

 

 

ÅS
Innehållsgranskare:
2023-02-14