För dig som är student på Biomedicinska analytikerprogrammet Biomedicinska analytikerprogrammet

Här finns aktuell information till dig som läser Biomedicinska analytikerprogrammet.

Biomedicinska Analytikerprogrammets Pedagogiska Pris, 2021

PERNILLA LÅNG tilldelas det traditionsenliga lärarpriset "Guldpipetten”.

Med motiveringen:

Pernilla är pedagogisk och entusiastisk i det hon gör. Hennes föreläsningar har en unik energi och hennes sätt att förmedla kunskap är utmärkt. Pernilla är en inspiratör som generöst bjuder på sina erfarenheter och motiverar till självutveckling. Under Pernillas handledning har vi odlat både trygghet och tilltro till oss själva och vår kapacitet – tack vare henne ser vi inte längre utbildningen som en väg till ett jobb, utan som en väg till en karriär.

SHANG ASKARI tilldelas det traditionsenliga lärarpriset "GULDhjärtat".

Med motiveringen:

Med sitt otroliga engagemang för alla studenter och exceptionella kunskaper bidrar hon enormt mycket till BMA-programmets utbildningskvalitet. Hon lär ut på ett mycket pedagogiskt sätt både i teori och på VFU och ser varje students individuella behov och utvecklingsmöjligheter. Detta bidrar till att varje student får individanpassad handledning och får ut som mest av sin VFU.

Tack Shang för allt du gjort för oss under dessa år, du är en stjärna!

Utbildningsadministration

Vill du hämta ut en tentamen, termins- och kursregistra dig, få studieintyg, hjälp att göra en adressändring eller få annat administrativt stöd - då finns vi på utbildningsadministrationen här för dig. Varmt välkommen!

Rutiner vid utlämning av tentamen/låneexemplar

Utlämning av tentamen har digitaliserats sedan mars 2020. Om du vill ta ut tentamen eller lånexemplar behöver du maila nedanstående uppgifter till studentexpeditionen för att vi sedan skall kunna scanna tentamen du ansökt om att få ut. Handläggningstid normalt inom 7 arbetsdagar.

Fyll i dessa uppgifter för att få utlämning av tentamen/låneexemplar:

Namn | Program | Kursnamn | Termin | Kod på examinationen | Datum för examinationen.

Hitta till oss

Adress

Alfred Nobels Allé 8, plan 8 (B-hissen)

141 52 Huddinge

Epost

studentexp-ana8@labmed.ki.se

Information från studentsektionen

BAS är en studentsektion under Medicinska Föreningen. Sektionens huvudsakliga verksamhetsområden är utbildningsfrågor, studiesociala frågor (BASA) och internationaliseringsfrågor (BIG). Vi i BAS är den förlängda armen mellan studenter och programledningen, tillsammans jobbar vi för att din studietid på biomedicinska analytikerprogrammet ska bli så givande och rolig som möjligt!

Följs oss gärna på instagram (@bma_ki) och facebook (@Biomedicinska analytikersektionen BAS vid KI) för att följa vårt dagliga arbete. 

Är du intresserad av att engagera dig är du varmt välkommen på våra sektionsmöten. Vid frågor går det bra att höra av dig till oss på instagram, facebook eller via mejl (bas@medicinskaforeningen.se). " 

Följs oss gärna på instagram (@bma_ki) och facebook (@Biomedicinska analytikersektionen BAS vid KI) för att följa vårt dagliga arbete. 

Är du intresserad av att engagera dig är du varmt välkommen på våra sektionsmöten. Vid frågor går det bra att höra av dig till oss på instagram, facebook eller via mejl (bas@medicinskaforeningen.se). " 

Här hittar du en kortfilm från Biomedicinska analytikersektionen (BAS) om bland annat studentinflytande, studentbevakning och studiesociala aktiviteter.

VIKTIG INFO OM STUDENTKONTO

Till dig som har ett studentkonto (förnamn.efternamn@stud.ki.se) på Karolinska Institutet / To students with a student account (firstname.lastname@stud.ki.se) at Karolinska Institutet

Studentkontot flyttas inom Office365 28 juni–2 juli – spara dina filer från Teams och SharePoint!

KI kommer att flytta över alla studentkonton som idag finns i Office365 till samma miljö som används av KI:s personal. 

OBS! Viktigt! Om du är student måste du flytta över de filer som du har lagrat i till exempel Teams eller SharePoint innan den 27 juni 2021 till din OneDrive eller på en annan lagringsyta utanför KI för att behålla filerna. Om du inte gör detta förlorar du alla filer som du har i Teams eller SharePoint. Det som automatiskt flyttas över till den nya Office365 är innehållet i OneDrive och e-posten. Läs mer om flytten av studentkonton och vad du behöver göra och tänka på.Länkar till en externa sida. 

Ditt studentkonto (mejl & OneDrive) kommer vara stängt mellan den 28/6 – 2/7–2021. Du kommer att kunna logga in i Canvas och komma åt dina kurser som vanligt under denna period. OBS! Du kommer inte kunna skapa filer genom Office365 i Canvas, du kommer inte heller kunna ladda upp/ner befintliga filer som du har sparade i något av Office365:s program via Canvas.  


Anmälningar till omexamination i augusti via Ladok.

I samband med omtentamensperioden i augusti kommer vi att prova tentaanmälningar via Ladok på tre kurser. Vi har valt ut följande tre kurser:

*  Människokroppens struktur, funktion och dysfunktion (moment 1), 16 augusti),
*  
Morfologi – metodik och diagnostik” (17 augusti),
*  ”Instrumentell teknik” (19 augusti)

 
En förutsättning för att kunna anmäla sig till omexaminationen är att man är omregistrerad på kursen. Deadline att anmäla sig är senast 10 dagar före examinationstillfället.


Hur anmäler du dig?
Under anmälningsperioden får du som student en länk för aktivitetstillfället på startsidan på Ladok. Genom att följa länken ser du information om aktivitetstillfället och kan registrera dig för examinationen.


Du som student kan också avanmäla dig själv via Ladok genom att klicka på kursen och sedan välja fliken ”Resultat”. Om en student avanmäler sig tas anmälan på aktivitetstillfället bor och studenten tas bort som deltagare på examination. Du har dock möjlighet att anmäla dig igen om det sker inom anmälningsperioden.
 

Övriga tentamenstillfällen i augusti anmäls via KI-survey (för de studenter som har informerats om detta) eller till BMA-expeditionen på mejladress: studentexp-ana8@labmed.ki.se

 

Information från studenthälsan

Här hittar du en kortfilm från studenthälsan till studenter vid Biomedicinska analytikerprogrammet.

Bästa reseberättelse 2019/2020

Höstterminen 2019 åkte Rebecca van Hage, student på biomedicinska analytikerprogrammet, till Instituto Politecnico de Lisboa i Portugal och hennes reserapport har utsetts till bästa rapport 2019/2020. Mer information hittar du här.

Studenthälsans aktiviteter

Studenthälsan erbjuder gruppverksamhet på olika teman. Varje gruppomgång består av ett antal träffar, oftast 4-8 gånger och kräver individuell anmälan. Här hittar du mer information om gruppverksamheten.

Varje termin håller Studenthälsan en rad seminarier på olika teman. Här hittar du Studenthälsans aktuella utbud, men också seminarier du kan ta del av online.

Ny student

Här hittar du som är ny student viktig information.