För dig som är student på Biomedicinska analytikerprogrammet Biomedicinska analytikerprogrammet

Här finns aktuell information till dig som läser Biomedicinska analytikerprogrammet.

Introduktionsfilmer 

Här hittar du en kort välkomstfilm med översiktlig information för dig som är nyantagen.

Här hittar du en längre introduktionsfilm med programspecifik information för dig som är nyantagen.

Här hittar du information från studie- och karriärvägledaren.

Inspirationsfilmer

Här hittar du en inspirationsföreläsning om Biomedicinska analytikerprogrammet.

Här hittar du en inspirationsföreläsning Biomedicinsk analytiker inriktning klinisk fysiologi.

Här hittar du en inspirationsföreläsning Biomedicinsk analytiker inriktning laboratoriemedicin

Tidigare studenter berättar

Här hittar du en kortfilm från en tidigare student som läst till biomedicinsk analytiker - inriktning laboratoriemedicin.

Här hittar du en kortfilm från en tidigare student som läst till biomedicinsk analytiker - inriktning  klinisk fysiologi.

Här hittar du en kortfilm från en tidigare student som läst till biomedicinsk analytiker - inriktning laboratoriemedicin.

Här hittar du en kortfilm från en tidigare student som läst till biomedicinsk analytiker - inriktning  klinisk fysiologi.

Här hittar du en kortfilm från en tidigare student som läst till biomedicinsk analytiker - inriktning laboratoriemedicin.

Information från studentsektionen

Här hittar du en kortfilm från Biomedicinska analytikersektionen (BAS) om bland annat studentinflytande, studentbevakning och studiesociala aktiviteter.

Information från studenthälsan

Här hittar du en kortfilm från studenthälsan till studenter vid Biomedicinska analytikerprogrammet.

Ny student

Här hittar du som är ny student viktig information.

Nya rutiner vid utlämning av tentamen/låneexemplar

Var vänlig maila nedanstående uppgifter till studentexp-ana8@labmed.ki.se för att vi sedan skall kunna scanna tentamen du ansökt om att få ut. Handläggningstid normalt inom 7 arbetsdagar.

OBS! Vi lämnar inte ut några tentamen fysiskt pga denna situation vi befinner oss i nu.

Namn:

Program:

Kursnamn:

Termin:

Kod på examinationen:

Datum för examinationen

Bästa reseberättelse 2019/2020

Höstterminen 2019 åkte Rebecca van Hage, student på biomedicinska analytikerprogrammet, till Instituto Politecnico de Lisboa i Portugal och hennes reserapport har utsetts till bästa rapport 2019/2020. Mer information hittar du här.

Studenthälsans aktiviteter

Studenthälsan erbjuder gruppverksamhet på olika teman. Varje gruppomgång består av ett antal träffar, oftast 4-8 gånger och kräver individuell anmälan. Här hittar du mer information om gruppverksamheten.

Varje termin håller Studenthälsan en rad seminarier på olika teman. Här hittar du Studenthälsans aktuella utbud, men också seminarier du kan ta del av online.