Skip to main content

Grupper

Studenthälsan erbjuder gruppverksamhet på olika teman. Varje gruppomgång består av ett antal träffar, oftast 4-8 gånger och kräver individuell anmälan. Utbudet kan variera från termin till termin.

ACT - Stresshanteringskurs

Studenthälsans kurs ”ACT – hantera stress och främja hälsa” lär dig hantera den stress som är ofrånkomlig i det dagliga livet - inte minst som student.

Kursen baseras på kunskap från forskning inom den psykologiska inriktningen Acceptance Commitment Therapy. Forskning från både Sverige och England visar att detta är en effektiv metod för att minska stress för vuxna och ungdomar.

Vi arbetar kring följande frågor:

  • Hur kan vi förhålla oss till den stress som är ofrånkomlig i vårt dagliga liv?
  • Vad bör vi acceptera och vad kan vi förändra?
  • Vad är stress och vad händer i kroppen när vi är stressade?
  • Hur kan vi förhindra depression eller utmattningsdepression?
  • Vad tycker jag är viktigt och vad ska mitt liv stå för?
  • Att identifiera vad jag som kursdeltagare vill ska finnas med i mitt liv inom livets olika områden.
  • Vi lär oss även undersöka strategier och möjligheter för att konkret börja ta steg i riktning mot de liv vi vill leva.

Kursen innehåller både teori och praktiska övningar. Gruppen brukar bestå av cirka 12-15 personer. Marie Åkerman, psykiatrisjuksköterska och Linda Murphy, leg. sjuksköterska, håller i kursen.

Gör ett hälsotest för att se hur din stressnivå är just nu

I höst hålls kursen både i Solna och i Flemingsberg.

Solna

Kursdatum: Tisdagar 5/11, 12/11, 19/11, 26/11

Tidpunkt: Klockan 16:00 – 19:00

Plats: Friskvården, Lugna Rummet, Campus Solna

Övrigt: Kaffe/te och smörgås serveras

Anmälan: Höstens kurs är fullbokad

Flemingsberg

Kursdatum: Onsdagar 6/11, 13/11, 20/11, 27/11

Tidpunkt: Klockan 14.00-17.00

Plats: Meddelas senare

Övrigt: Kaffe/te och smörgås serveras

Anmälan: Höstens kurs är fullbokad 

Våga tala

Tycker du att det är jobbigt med muntliga redovisningar eller att ta ordet under gruppdiskussioner? När nervositeten inför att ta ordet blir så stor att den utgör ett hinder för dina studier är det dags att göra någonting åt det.

Studenthälsan erbjuder "Våga tala"-grupper för dig som i ett tryggt sammanhang vill träna på att tala inför grupp. Gruppsammankomsterna innehåller teoretiska inslag samtidigt som tyngdpunkten ligger på deltagarnas delaktighet där utveckling främst sker genom övningar, feedback och reflektion. Observera att detta inte är en retorik kurs. Gruppen brukar bestå av cirka tio deltagare som träffas under fyra tillfällen.

Hannes Claesson, socionom och leg. psykoterapeut, och Lena Mattsson, företagssköterska, håller i gruppen.

Höstens "Våga tala"-grupp är avslutad. Nästa tillfälle ges vårterminen 2020. Information om gruppen och anmälan kommer att läggas ut i början av januari.