För dig som är student på Biomedicinska analytikerprogrammet Biomedicinska analytikerprogrammet

Här finns aktuell information till dig som läser Biomedicinska analytikerprogrammet.

KLOK-priset


Syftet med KLOK-priset (Kliniskt Lärande genom Organisations- och Kompetensutveckling) är att lyfta goda exempel på verksamheter där man genom gott ledarskap och organisation med lärande i fokus främjar verksamhetsförlagd utbildning av hög kvalitet vid Karolinska Institutets utbildningsprogram.

Årets KLOK-priset har gått till AKA gruppen för BMA- programmet inriktning laboratoriemedicin. Mer information hittar du här.

Highly commended students

I årets omgång av Undergraduate Awards har vi nio KI-studenter på listan över highly commended students.

I kategorin Medical Sciences finns hela åtta KI-studenter. Från vårt program har följande personer nominerats vilket visar en tydlig indikation på vår höga kvalitet vid programmet och examensarbeteskursen;

Helena Forsberg med examensarbetet Undersökning av diabetes mellitus typ 2 påverkan på kärlläkningsprocessen efter ballongskada i råtta 

Dilara Kaya med examensarbetet Utreda effekterna av kirurgi-inducerad peritoneal inflammation på implantation, invasion och läkemedelsresistens hos avancerade äggstockscancerceller

KI:s studenter och medarbetare kan vaccinera sig mot covid-19 på Karolinska Universitetssjukhuset


Studenter och medarbetare som ännu inte vaccinerat sig mot covid-19 kan göra det via någon av Karolinska Universitetssjukhusets två mottagningar. Information till studenter och medarbetare om hur det går till under rubriken ”Covid-19-vaccination”.

Biomedicinska Analytikerprogrammets Pedagogiska Pris, 2021

PERNILLA LÅNG tilldelas det traditionsenliga lärarpriset "Guldpipetten”.

Med motiveringen:

Pernilla är pedagogisk och entusiastisk i det hon gör. Hennes föreläsningar har en unik energi och hennes sätt att förmedla kunskap är utmärkt. Pernilla är en inspiratör som generöst bjuder på sina erfarenheter och motiverar till självutveckling. Under Pernillas handledning har vi odlat både trygghet och tilltro till oss själva och vår kapacitet – tack vare henne ser vi inte längre utbildningen som en väg till ett jobb, utan som en väg till en karriär.

SHANG ASKARI tilldelas det traditionsenliga lärarpriset "GULDhjärtat".

Med motiveringen:

Med sitt otroliga engagemang för alla studenter och exceptionella kunskaper bidrar hon enormt mycket till BMA-programmets utbildningskvalitet. Hon lär ut på ett mycket pedagogiskt sätt både i teori och på VFU och ser varje students individuella behov och utvecklingsmöjligheter. Detta bidrar till att varje student får individanpassad handledning och får ut som mest av sin VFU.

Tack Shang för allt du gjort för oss under dessa år, du är en stjärna!

Utbildningsadministration

Vill du hämta ut en tentamen, termins- och kursregistra dig, få studieintyg, hjälp att göra en adressändring eller få annat administrativt stöd - då finns vi på utbildningsadministrationen här för dig. Varmt välkommen!

Rutiner vid utlämning av tentamen/låneexemplar

Utlämning av tentamen har digitaliserats sedan mars 2020. Om du vill ta ut tentamen eller lånexemplar behöver du maila nedanstående uppgifter till studentexpeditionen för att vi sedan skall kunna scanna tentamen du ansökt om att få ut. Handläggningstid normalt inom 7 arbetsdagar.

Fyll i dessa uppgifter för att få utlämning av tentamen/låneexemplar:

Namn | Program | Kursnamn | Termin | Kod på examinationen | Datum för examinationen.

Hitta till oss

Adress

Alfred Nobels Allé 8, plan 8 (B-hissen)

141 52 Huddinge

Epost

studentexp-ana8@labmed.ki.se

Information från studentsektionen

BAS är en studentsektion under Medicinska Föreningen. Sektionens huvudsakliga verksamhetsområden är utbildningsfrågor, studiesociala frågor (BASA) och internationaliseringsfrågor (BIG). Vi i BAS är den förlängda armen mellan studenter och programledningen, tillsammans jobbar vi för att din studietid på biomedicinska analytikerprogrammet ska bli så givande och rolig som möjligt!

Följs oss gärna på instagram (@bma_ki) och facebook (@Biomedicinska analytikersektionen BAS vid KI) för att följa vårt dagliga arbete. 

Är du intresserad av att engagera dig är du varmt välkommen på våra sektionsmöten. Vid frågor går det bra att höra av dig till oss på instagram, facebook eller via mejl (bas@medicinskaforeningen.se). " 

Följs oss gärna på instagram (@bma_ki) och facebook (@Biomedicinska analytikersektionen BAS vid KI) för att följa vårt dagliga arbete. 

Är du intresserad av att engagera dig är du varmt välkommen på våra sektionsmöten. Vid frågor går det bra att höra av dig till oss på instagram, facebook eller via mejl (bas@medicinskaforeningen.se). " 

Här hittar du en kortfilm från Biomedicinska analytikersektionen (BAS) om bland annat studentinflytande, studentbevakning och studiesociala aktiviteter. 

Här hittar du BAS handboken.
 

Anmälningar till omexamination i augusti via Ladok

I samband med omtentamensperioden i augusti kommer vi att prova tentaanmälningar via Ladok på tre kurser. Vi har valt ut följande tre kurser:

*  Människokroppens struktur, funktion och dysfunktion (moment 1), 16 augusti),
*  
Morfologi – metodik och diagnostik” (17 augusti),
*  ”Instrumentell teknik” (19 augusti)

 
En förutsättning för att kunna anmäla sig till omexaminationen är att man är omregistrerad på kursen. Deadline att anmäla sig är senast 10 dagar före examinationstillfället.


Hur anmäler du dig?
Under anmälningsperioden får du som student en länk för aktivitetstillfället på startsidan på Ladok. Genom att följa länken ser du information om aktivitetstillfället och kan registrera dig för examinationen.
Du som student kan också avanmäla dig själv via Ladok genom att klicka på kursen och sedan välja fliken ”Resultat”. Om en student avanmäler sig tas anmälan på aktivitetstillfället bor och studenten tas bort som deltagare på examination. Du har dock möjlighet att anmäla dig igen om det sker inom anmälningsperioden.

Övriga tentamenstillfällen i augusti anmäls via KI-survey (för de studenter som har informerats om detta) eller till BMA-expeditionen på mejladress: studentexp-ana8@labmed.ki.se

Information från studenthälsan

Här hittar du en kortfilm från studenthälsan till studenter vid Biomedicinska analytikerprogrammet.

Bästa reseberättelse 2019/2020

Höstterminen 2019 åkte Rebecca van Hage, student på biomedicinska analytikerprogrammet, till Instituto Politecnico de Lisboa i Portugal och hennes reserapport har utsetts till bästa rapport 2019/2020. Mer information hittar du här.

Studenthälsans aktiviteter

Studenthälsan erbjuder gruppverksamhet på olika teman. Varje gruppomgång består av ett antal träffar, oftast 4-8 gånger och kräver individuell anmälan. Här hittar du mer information om gruppverksamheten.

Varje termin håller Studenthälsan en rad seminarier på olika teman. Här hittar du Studenthälsans aktuella utbud, men också seminarier du kan ta del av online.

Ny student

Här hittar du som är ny student viktig information.