För dig som är student på Biomedicinska analytikerprogrammet Biomedicinska analytikerprogrammet

Här finns aktuell information till dig som läser Biomedicinska analytikerprogrammet.

Kontakt vid studievägledning

För hjälp med studievägledning, kontakta studievagledning-labmed@ki.se .

Rutiner för anmälan till skriftlig examination

Följande gäller för skriftliga examinationer inom kurser som ges av Institutionen laboratoriemedicin från och med 1 april 2023:

  • För att delta i den skriftliga omexaminationen inom kursen måste du anmäla dig till examinationen i Ladok senast 10 kalenderdagar innan dagen för tentamen.
  • Anmälan öppnar senast två veckor innan tentamenstillfället.
  • I Ladok ser du hur lång tid det är kvar tills anmälan öppnar och när den stänger, detta finns under ”Examinationstillfällen” i menyn i Ladok. 
  • Du måste vara registrerad eller omregistrerad på aktuellt kurstillfälle för att kunna anmäla dig till tentamen. Om du behöver registrera dig måste du kontakta din utbildningsadministratör via mailto:studentexp-ana8@labmed.ki.se.
  • Kom till examinationslokalen i god tid gärna 45 minuter innan examinationen startar. Du bör sitta på din plats 15 minuter innan examinationen startar för att lösa eventuella tekniska problem. Dörrarna stängs när examinationstiden startar och kommer du när dörrarna har stängts får du vänta till det sena insläppet 30 minuter senare.
  • Extra viktigt vid digital examination: Kontrollera din KI-inloggning– testa att logga in.  Det bör du göra senast 2 dagar innan examinationen startar. Om du inte kan din KI-inloggning och lösenord kan det dröja lite innan du kommer in i den digitala examinationen.
  • Plats i salen: Har du ditt schema i TimeEdit kommer du dagen innan att få en länk i schemat med information om din plats i salen.

Avanmälan

Om du inte kan delta på examinationen är det viktigt att du avanmäler dig så att vi kan registrera sen inkomna anmälningar och inte debiteras för din examinationsplats.  Du kan avanmäla dig till examinationstillfället i Ladok senast 10 dagar innan examinationen.  Efter det sker avanmälan via mejl till utbildningsadministrationen  senast 3 dagar innan tentamen äger rum.

Din placering kommer du också att kunna få vid inpassering i examinationslokalen.

Har du rätt till pedagogiskt stöd i form av förlängd skrivtid så är det extra viktigt att du loggar in på länken för att se vilken sal och placering du ska till. KI har nu särskilt anpassade examinationssalar för studenter med funktionsnedsättning som har fått pedagogiskt stöd beviljat. Det är möjligt att du ändå placeras i den stora examinationssalen p.g.a. tillfällig platsbrist i de anpassade salarna.

Annica Nordvall Bodell
Annica Nordvall Bodell Foto: n/a

Biomedicinska Analytikerprogrammets Pedagogiska Pris 2023

Annica Nordvall Bodell tilldelas det traditionsenliga lärarpriset "Guldpipetten”.

Karin Bouma
Karin Bouma Foto: n/a

Karin Bouma tilldelas det traditionsenliga lärarpriset "Guldhjärtat".

BMA
BMA dagen Foto: n/a

Internationella biomedicinska analytikerdagen 15 april 2023 

Vi vill uppmärksamma internationella biomedicinska analytikerdagen som äger rum 15 april! Biomedicinska analytiker är en stor del av svensk hälso- och sjukvård och är en oumbärlig del i att varje patient får rätt diagnos och rätt vård. Bakom varje diagnos finns i de flesta fall en laboratorieanalys eller en fysiologisk undersökning utförd av en legitimerad biomedicinsk analytiker.  

Ta gärna del av inspirerande och spännande webbinarium som uppmärksammar vår livsviktiga profession! 

Webbinarium med Matti Sällberg (endast för medlemmar i Vårdförbundet), för mer information se här.

Institutet för biomedicinsk laboratorievetenskap (IBL): 

Den 15 april firar vi vår profession. Ta tillfället i akt att lyfta fram vårt yrke och det bidrag vi alla gör till hälso- och sjukvården. Mer information finns på IBL´s hemsida.   

Information om internationella biomedicinska analytikerdagen från “International Federation of Biomedical Laboratory Science” (IFBLS) finns här.

BMA
BMA dagen Foto: n/a

Biomedicinska analytikersektionen (BAS) vid Karolinska Institutet: 

Här berättar vår egen studentsektion BAS hur de ser på sitt blivande yrke biomedicinsk analytiker. 

På fredag 14 april kl. 11.00 bjuder BAS på fika och säljer BMA-merch för att fira internationella biomedicinska analytikerdagen. Plats: Alfred Nobels allé 8. 

Biomedicinska Analytikerprogrammets informationsfilm 

Här hittar du Biomedicinska Analytikerprogrammets informations film.

KLOK-priset


Syftet med KLOK-priset (Kliniskt Lärande genom Organisations- och Kompetensutveckling) är att lyfta goda exempel på verksamheter där man genom gott ledarskap och organisation med lärande i fokus främjar verksamhetsförlagd utbildning av hög kvalitet vid Karolinska Institutets utbildningsprogram.

Årets KLOK-priset har gått till AKA gruppen för BMA- programmet inriktning laboratoriemedicin. Mer information hittar du här.

Highly commended students

I årets omgång av Undergraduate Awards har vi nio KI-studenter på listan över highly commended students.

I kategorin Medical Sciences finns hela åtta KI-studenter. Från vårt program har följande personer nominerats vilket visar en tydlig indikation på vår höga kvalitet vid programmet och examensarbeteskursen;

Helena Forsberg med examensarbetet Undersökning av diabetes mellitus typ 2 påverkan på kärlläkningsprocessen efter ballongskada i råtta 

Dilara Kaya med examensarbetet Utreda effekterna av kirurgi-inducerad peritoneal inflammation på implantation, invasion och läkemedelsresistens hos avancerade äggstockscancerceller

KI:s studenter och medarbetare kan vaccinera sig mot covid-19 på Karolinska Universitetssjukhuset


Studenter och medarbetare som ännu inte vaccinerat sig mot covid-19 kan göra det via någon av Karolinska Universitetssjukhusets två mottagningar. Information till studenter och medarbetare om hur det går till under rubriken ”Covid-19-vaccination”.

Biomedicinska Analytikerprogrammets Pedagogiska Pris, 2021

PERNILLA LÅNG tilldelas det traditionsenliga lärarpriset "Guldpipetten”.

Med motiveringen:

Pernilla är pedagogisk och entusiastisk i det hon gör. Hennes föreläsningar har en unik energi och hennes sätt att förmedla kunskap är utmärkt. Pernilla är en inspiratör som generöst bjuder på sina erfarenheter och motiverar till självutveckling. Under Pernillas handledning har vi odlat både trygghet och tilltro till oss själva och vår kapacitet – tack vare henne ser vi inte längre utbildningen som en väg till ett jobb, utan som en väg till en karriär.

SHANG ASKARI tilldelas det traditionsenliga lärarpriset "GULDhjärtat".

Med motiveringen:

Med sitt otroliga engagemang för alla studenter och exceptionella kunskaper bidrar hon enormt mycket till BMA-programmets utbildningskvalitet. Hon lär ut på ett mycket pedagogiskt sätt både i teori och på VFU och ser varje students individuella behov och utvecklingsmöjligheter. Detta bidrar till att varje student får individanpassad handledning och får ut som mest av sin VFU.

Tack Shang för allt du gjort för oss under dessa år, du är en stjärna!

Utbildningsadministration

Vill du hämta ut en tentamen, termins- och kursregistra dig, få studieintyg, hjälp att göra en adressändring eller få annat administrativt stöd - då finns vi på utbildningsadministrationen här för dig. Varmt välkommen!

Rutiner vid utlämning av tentamen/låneexemplar

Utlämning av tentamen har digitaliserats sedan mars 2020. Om du vill ta ut tentamen eller lånexemplar behöver du maila nedanstående uppgifter till studentexpeditionen för att vi sedan skall kunna scanna tentamen du ansökt om att få ut. Handläggningstid normalt inom 7 arbetsdagar.

Fyll i dessa uppgifter för att få utlämning av tentamen/låneexemplar:

Namn | Program | Kursnamn | Termin | Kod på examinationen | Datum för examinationen.

Hitta till oss

Adress

Alfred Nobels Allé 8, plan 8 (B-hissen)

141 52 Huddinge

Epost

studentexp-ana8@labmed.ki.se

Information från studentsektionen

BAS är en studentsektion under Medicinska Föreningen. Sektionens huvudsakliga verksamhetsområden är utbildningsfrågor, studiesociala frågor (BASA) och internationaliseringsfrågor (BIG). Vi i BAS är den förlängda armen mellan studenter och programledningen, tillsammans jobbar vi för att din studietid på biomedicinska analytikerprogrammet ska bli så givande och rolig som möjligt!

Följs oss gärna på instagram (@bma_ki) och facebook (@Biomedicinska analytikersektionen BAS vid KI) för att följa vårt dagliga arbete. 

Är du intresserad av att engagera dig är du varmt välkommen på våra sektionsmöten. Vid frågor går det bra att höra av dig till oss på instagram, facebook eller via mejl (bas@medicinskaforeningen.se). " 

Följs oss gärna på instagram (@bma_ki) och facebook (@Biomedicinska analytikersektionen BAS vid KI) för att följa vårt dagliga arbete. 

Är du intresserad av att engagera dig är du varmt välkommen på våra sektionsmöten. Vid frågor går det bra att höra av dig till oss på instagram, facebook eller via mejl (bas@medicinskaforeningen.se). " 

Här hittar du en kortfilm från Biomedicinska analytikersektionen (BAS) om bland annat studentinflytande, studentbevakning och studiesociala aktiviteter. 

Här hittar du BAS handboken.
 

Anmälningar till omexamination i augusti via Ladok

I samband med omtentamensperioden i augusti kommer vi att prova tentaanmälningar via Ladok på tre kurser. Vi har valt ut följande tre kurser:

*  Människokroppens struktur, funktion och dysfunktion (moment 1), 16 augusti),
*  
Morfologi – metodik och diagnostik” (17 augusti),
*  ”Instrumentell teknik” (19 augusti)

 
En förutsättning för att kunna anmäla sig till omexaminationen är att man är omregistrerad på kursen. Deadline att anmäla sig är senast 10 dagar före examinationstillfället.


Hur anmäler du dig?
Under anmälningsperioden får du som student en länk för aktivitetstillfället på startsidan på Ladok. Genom att följa länken ser du information om aktivitetstillfället och kan registrera dig för examinationen.
Du som student kan också avanmäla dig själv via Ladok genom att klicka på kursen och sedan välja fliken ”Resultat”. Om en student avanmäler sig tas anmälan på aktivitetstillfället bor och studenten tas bort som deltagare på examination. Du har dock möjlighet att anmäla dig igen om det sker inom anmälningsperioden.

Övriga tentamenstillfällen i augusti anmäls via KI-survey (för de studenter som har informerats om detta) eller till BMA-expeditionen på mejladress: studentexp-ana8@labmed.ki.se

Information från studenthälsan

Här hittar du en kortfilm från studenthälsan till studenter vid Biomedicinska analytikerprogrammet.

Bästa reseberättelse 2019/2020

Höstterminen 2019 åkte Rebecca van Hage, student på biomedicinska analytikerprogrammet, till Instituto Politecnico de Lisboa i Portugal och hennes reserapport har utsetts till bästa rapport 2019/2020. Mer information hittar du här.

Studenthälsans aktiviteter

Studenthälsan erbjuder gruppverksamhet på olika teman. Varje gruppomgång består av ett antal träffar, oftast 4-8 gånger och kräver individuell anmälan. Här hittar du mer information om gruppverksamheten.

Varje termin håller Studenthälsan en rad seminarier på olika teman. Här hittar du Studenthälsans aktuella utbud, men också seminarier du kan ta del av online.

Ny student

Här hittar du som är ny student viktig information.

Nybörjarenkäten HT2021

Här hittar du den senaste studentundersökningen på Karolinska Institutet, HT 2021.

Nybörjarenkäten HT2021

BK
Innehållsgranskare:
Busra Kocaturk
2023-11-06