För studenter på kursen Examensarbete i biomedicinsk laboratorievetenskap (15 hp) kurskod 3BL003

Syftet med kursen är att ge studenten möjlighet att självständigt genomföra ett vetenskapligt projekt inom området inom biomedicinsk laboratorievetenskap.

Kursplan

Kursinformation

Kursen ges som sista kurs på programmet för samtliga inriktningar. Syftet med kursen är att studenten har möjlighet att självständigt genomföra ett vetenskapligt projekt inom området inom biomedicinsk laboratorievetenskap. Projektet ska innebära en fördjupning inom huvudområdet. Kursen ska resultera i en uppsats som följer strukturen för en vetenskaplig rapport.  Kursen kommer ge en fördjupad kunskap inom valt område och kommer ge förmåga att planera och utföra ett forsknings- eller utvecklingsarbete.  

Välkomstinformation

 

Schema

Kursanalys och kursvärdering

 

Kursen har inte gått tidigare.

Kontaktuppgifter

 

BK
Innehållsgranskare:
Busra Kocaturk
2024-01-25