Students discussing.

För dig som är student på Exempelprogram

Välkommen, du som just nu är student på eller antagen till exempelprogrammet på Karolinska Institutet. På programwebben hittar du information kring ditt program, vad som gäller för just dig och vad som väntar under de kommande terminerna. Du kan också logga in i canvas för att komma åt dina kurser och scheman.

Studieinformation och regler

Information om bland annat tillgodoräknande, examination och omtentamen.

Programmets organisation

Information om bland annat programmets struktur och organ, till exempel programråd, programnämnd och kommittée.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Viktig information inför din VFU.

Valbar period

Information om kursutbud samt ansökningsprocess.

Utbytesstudier

Läs mer om regler vid utbytesstudier,  ansökningsprocess, partneruniversitet med mera.

Kontakt

Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter till bland annat programdirektor, programstudievägledare och programhandläggare.