För studenter på kursen Fysioterapeuten i interprofessionell samverkan i yrkeslivet, 10 hp kurskod 7KF011

Syftet med kursen är att den studerande ska utveckla förmåga att samverka, lära och arbeta i interprofessionella och mångkulturella sammanhang och utveckla en reflekterande praktik för livslångt lärande.

Kursplan

Inför kursstart

Kursstart: Nästa kursstart HT23.

Schema

Schema för HT23 publiceras ca. två veckor innan kursstart..

Schemat kan komma att ändras eller kompletteras under kursens gång.

Frågor gällande datum för restexamination och/eller kompletteringstillfällen besvaras av kursansvarig.

Kursvärdering samt kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Senast genomförda kursvärdering.

Kontaktuppgifter

Gabriele Biguet

Kursansvarig

Linda Schöldberg

Utbildningsadministratör

Päivi Vejby

Studievägledare
08-524 880 59

Canvas

Canvas är den lärplattform som används för alla kurser på KI. Här hittar du bland annat kursmaterial, inlämningsuppgifter och kan hålla kontakten med lärare och kurskamrater. Cirka två veckor före kursstart kommer du få en inbjudan via e-post. Acceptera denna och du får tillgång till kursen inne i Canvas.

Bekanta dig med lärplattformen innan kursstart med Canvas studentguide.

GB
Innehållsgranskare:
Linda Schöldberg
2023-10-10