För studenter på kursen Fysioterapeuten i interprofessionell samverkan i yrkeslivet, 10 hp kurskod 7KF011

Syftet med kursen är att den studerande ska utveckla förmåga att samverka, lära och arbeta i interprofessionella och mångkulturella sammanhang och utveckla en reflekterande praktik för livslångt lärande.

Kursplan

Inför kursstart

Nästa kursstart planerad HT24 

Schema

Schema för HT24 publiceras ca. två veckor innan kursstart..

Schemat kan komma att ändras eller kompletteras under kursens gång.

Frågor gällande datum för restexamination och/eller kompletteringstillfällen besvaras av kursansvarig.

Kursvärdering samt kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Senast genomförda kursanalys

Kontaktuppgifter

Profile image

Gabriele Biguet

Kursansvarig
Profile image

Gabriele Biguet

Examinator
Profile image

Helena Sandström

Utbildningsadministratör
Profile image

Päivi Vejby

Studievägledare
+46852488059
GB
Innehållsgranskare:
Linda Schöldberg
2024-03-04