För studenter på kursen Global oral hälsa kurskod 2TL070

I kursen presenteras flertal information om global hälsa och global oral hälsa. Syfte är att studenterna ska uppnå en förståelse av begreppet global oral hälsa, specifikt hur ett lands socioekonomi bestämmer orala hälsan, och tillgång till tandvård i en grupp befolkning och bland individer. Projektarbetet ger tillfälle till en ökad förståelse för förutsättningarna för tandvården i låg- och medelinkomstländer, samt insyn i hälsosystem med annan uppbyggnad och annan resurstillgång än vårt eget.

Kursplan

Välkommen!

För att delta på kursen och få tillgång till kursmaterialet måste du registrera dig på kursen i Ladok. Registreringsperioden är en vecka före kursstart samt ytterligare två dagar. Mer information om webbregistrering.

Schema

Översiktsschema för terminen publiceras på programwebben senast 2 veckor innan terminsstart. Eventuellt detaljschema för kursen publiceras på den lösenordsskyddade kurswebben i Canvas.

Kursvärdering och kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Här publiceras kursanalys baserad på kursvärderingens resultat tillsammans med resultatet från kursvärderingen (utan fritextsvar) senast en månad efter kursens slut.

Kontakta kursansvarig för mer information om kursvärdering och kursanalys för denna kurs.

Kontaktuppgifter

Biniyam Wondimu

Examinator, Kursansvarig
Barn & ungdomstandvård
OV Universitetstandvården

Cecilia Vestlind

Utbildningsadministratör