För studenter på kursen Hälsofrämjande omvårdnad vid psykisk ohälsa kurskod 2PV004

På kurswebben för 2PV004 hittar du allmän information som schema, kursplan, kontaktuppgifter och kursvärderingar.

Kursens övergripande mål är att studenten ska ges möjlighet att fördjupa sina kunskaper om hälsofrämjande omvårdnad vid psykisk ohälsa för att med utgångspunkt i personers behov och upplevelser på ett hållbart sätt stärka deras förmåga att hantera sjukdom och förändrad hälsa. Studenten ska också ges möjlighet att fördjupa sin kunskap om vetenskapligt och personcentrerat förhållnings

Kursplan

Inför kursstart 

Nästa kursstart: VT24

Registrering

Som student har du tillgång till ett särskilt studentgränssnitt i Ladok där du kan få en överblick över dina studier och utföra vissa uppgifter själv. Till exempel kan du själv registrera dig på de kurser du ska läsa, skriva ut registrerings- och studieintyg samt ansöka om examen.

Observera att registrering för deltagande i kursen sker via Ladok och är obligatorisk för att behålla din plats på kursen. 

Du registrerar dig själv i LadokMer information om webbregistrering.

Vid frågor kring registrering i Ladok, vänligen kontakta utbildningsadministratör (se kontaktuppgift nedan).

Tillgång till kursrummet

Du får tillgång till kursrummet i Canvas 1 vecka innan kursstart. Notera att du endast får tillgång till kursrummet i Canvas när du registrerar dig i Ladok. Du kan läsa mer om Canvas längre ner på sidan.

Omexamination

Frågor gällande datum för omexamination och/eller kompletteringstillfällen besvaras av kursansvarig.

Litteratur och övriga läromedel

Litteraturöversikt hittar ni i kursplanen

Kursanalys och kursutvärdering

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Kursvärdering och kursanalys VT22

Kontaktuppgifter

Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS)
Avdelningen för omvårdnad

Nina Gårevik

Kursansvarig
08-524 83710
Omv enhet 1
H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Anna Malmborg

Studievägledare
Administration
H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Christopher Waldron

Utbildningsadministratör Psykiatrisk vård

Canvas

Canvas är den lärplattform som används för alla kurser på KI. Här hittar du bland annat kursmaterial, inlämningsuppgifter och kan hålla kontakten med lärare och med studenter. Då kursen är webbaserad kommer all information och kommunikation ske via lärplattformen Canvas. Cirka en till två veckor före kursstart kommer du få en e-postinbjudan till den mejladress du angivit hos antagning.se. Acceptera denna och du får tillgång till kursen inne i Canvas.

MH
Innehållsgranskare:
2023-09-13