För studenter på kursen Käkkirurgi kurskod 2TL036

Kursen i käkkirurgi inriktas mot utredning, diagnostisering och behandling av patienter som har missbildningar, vävnadsförluster eller skador i munhålan, käkarna och omgivande vävnader. I kursen ingår föreläsningar, demonstrationer, klinisk tjänstgöring på studentklinik samt auskultationer på käkkirurgisk mottagning/operation/avdelning.

Kursplan

Registrera dig

För att behålla din plats och delta i kursen måste du registrera dig. Det gör du själv i Ladok. Registreringsperioden är en vecka före kursstart och två dagar in på kursen. Mer information om webbregistrering

Eftersom kursen går över två terminer (9 och 10) behöver du också fortsättningsregistrera dig i Ladok när registreringsperioden på termin 10 öppnar. 

Schema

Schema publiceras på programwebben senast två veckor innan kursen startar.

 

Kursvärdering och kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Här publiceras kursanalys baserad på kursvärderingens resultat tillsammans med resultatet från kursvärderingen (utan fritextsvar) senast en månad efter kursens slut.

Kontakta kursansvarig för mer information om kursvärdering och kursanalys för denna kurs.

Kontaktuppgifter

Robert Heymann

Kursansvarig

Cecilia Vestlind

Utbildningsadministratör