För dig som är student på Tandläkarprogrammet Programöversikt tandläkarprogrammet

Information om bl.a. programmets utbildningsplan, upplägg och kurser, och översiktsschema.

Nedan finns en lista på de kurser som ges på utbildningen, om du klickar på kursnamnet länkas du till de öppna kurswebbarna. Där finns övergripande information om kurserna och kontaktinformation till kursansvarig lärare/examinator.  

Du kan också söka fram kursplaner i KI:s kursplanearkiv.

lärplattformen Canvas finns kursrum med information, eventuella detaljscheman, presentationer från föreläsningar osv. Det är endast studenter på de aktuella kurserna som kan se dem i Canvas.

Programmets kurser utbildningsplan 2TL19

För studenter som påbörjat studierna H19 eller senare.

Utbildningsplan 2TL19

Termin 1

Odontologisk introduktion, 1,5 hp, 2TL048 
Professionell utveckling 1 - studenten, 5 hp,  2TL049
Vetenskaplig teori och metod, 3 hp, 2TL050
Oral biomedicin 1, 11,5 hp 2TL051
Organsystemens struktur och funktion 9 av 26,5 hp (moment 1), 2TL052 - kursen fortsätter på termin 2

Termin 2

Organsystemens struktur och funktion (moment 2-4 )17,5 hp av 26,5 hp, 2TL052
Oral biomedicin 2, 7,5 hp, 2TL053
Farmakologi, 5 hp, 2TL054   

Termin 3

Professionell utveckling 2 - patienten, 4,5 hp, 2TL055
Allmän patologi, 3,5 hp, 2TL056
Allmänmedicin, 6 hp, 2TL057
Den friska och sjuka munhålan, 3 hp, 2TL058
Tandvårdens etik, 1,5 hp, 2TL059
Administrativ klinik, 1,5 hp, 2TL060
Odontologisk radiologi 1, 4 hp, 2TL061
Mikrobiell patogenes 1, 6 hp, 2TL062

Termin 4

Orofacial medicin 1, 3 hp, 2TL063
Kariologi 1, 10,5 hp, 2TL064
Dentala biomaterial och toxikologi 1, 1,5 hp, 2TL065
Parodontologi 1, 6 hp, 2TL066
Lokalanestesi, 1,5 hp, 2TL067
Odontologisk radiologi 2, 3 hp, 2TL068
Terapiplanering 1, 1,5 hp, 2TL069
Global oral hälsa, 3 hp, 2TL070

Termin 5 

Professionell utveckling 3 - teamet, 3 hp, 2TL071
Endodonti 1, 5 hp, 2TL072
Orofacial smärta och käkfunktion 1, 1,5 hp, 2TL095 (för studenter antagna HT19 gäller kursen Orofacial smärta 1, 2TL073)
Protetik 1, 6 hp, 2TL074
Dentala biomaterial och toxikologi 2, 2 hp, 2TL075
Kariologi 2, 3 hp, 2TL076
Parodontologi 2, 5 hp, 2TL077
Klinisk farmakologi, 3 hp, 2TL078 
Käkkirurgi 1, 1,5 hp av 3 hp, 2TL079  - kursen fortsätter termin 6

Termin 6

Käkkirurgi 1, 1,5 hp av 3 hp, 2TL079
Endodonti 2, 3 hp, 2TL080
Protetik 2, 11 hp, 2TL081
Orofacial smärta och käkfunktion 2, 3 hp, 2TL0105 (för studenter antagna HT19 gäller kursen Orofacial smärta 1, 2TL082)
Orofacial medicin 2, 3 hp, 2TL083
Parodontologi 3, 4 hp, 2TL084
Kariologi 3, 1,5 hp, 2TL085
Dentala biomaterial och toxikologi 3, 1,5 hp, 2TL086
Terapiplanering 2, 1,5 hp, 2TL087 

Termin 7

Professionell utveckling 4 - kliniken, 3 hp, 2TL088 
Orofacial smärta och käkfunktion 3, 3 hp, 2TL106 (för studenter antagna HT19 gäller kursen Orofacial smärta 1, 2TL089
Orofacial medicin 3, 1,5 hp, 2TL090
Protetik 3, 12 hp, 2TL091
Implantologi 1, 3 hp, 2TL092
Orala sjukdomar - prevention och behandling, 1,5 hp av 3hp, 2TL093kursen fortsätter T8
Examensarbete i odontologi, 6 hp av 30 hp, 2TL094 - kursen fortsätter på T9 och T10

Termin 8

Orala sjukdomar - prevention och behandling, 1,5 hp av 3 hp, 2TL093
Protetik 4, 6 hp, 2TL096
Implantologi 2, 4 hp, 2TL097
Barn- och ungdomstandvård, 9,5 hp, 2TL098
Ortodonti, 7,5 hp, 2TL099
Terapiplanering 3, 1,5 hp, 2TL100

Termin 9

Examensarbete i odontologi, 19,5 hp av 30 hp, 2TL094

Odontologisk radiologi 3, 2 hp, 2TL101
Allmän tandvårdsklinik 1 - vuxna, 3 hp, 2TL102
Allmän tandvårdsklinik 1 - barn, 4 hp, 2TL103
Käkkirurgi 2, 1,5 av 4 hp, 2TL104   - kursen fortsätter på T10

Termin 10

Examensarbete i odontologi, 4,5 hp av 30 hp, 2TL094

Käkkirurgi 2, 2,5 av 4 hp, 2TL104

Kursplanerna fastställs under HT23:

Professionell utveckling 5 - omvärlden, 6 hp, 2TL107
Orofacial medicin 4, 3 hp, 2TL108
Odontologisk radiologi 4, 2 hp, 2TL109
Allmän tandvårdsklinik 2 - vuxna, 7,5 hp, 2TL110
Allmän tandvårdsklinik 2 - barn, 1,5 hp, 2TL111
Öron-Näsa-Hals, 1,5 hp, 2TL112
Onkologi, 1,5 hp, 2TL113 

Programmets kurser utbildningsplan 2TL13

För studenter som påbörjat studierna H18 eller tidigare. 

Utbildningsplan 2TL13

Som en följd av den nya utbildningsplanen kommer kurserna på den tidigare utbildningsplanen (2TL13) successivt att läggas ner över tid. Övergångsregler finns att läsa om i respektive kursplan under rubriken Övergångsbestämmelser. För studenter som i nuvarande utbildningsplan 2TL13 har oavslutade kurser, kommer tre examinationstillfällen erbjudas upp till ett år efter att kursen getts för sista gången. Datum för examinationer kommer att publiceras av kursgivande institution.

Restexaminationer och övergångsbestämmelser

Termin 1 - 8 (kurserna har getts för sista gången och är nedlagda)

Se studieplan i utbildningsplanen ovan.

Termin 9 (kurserna gavs för sista gången H22)

Examensarbete (30 hp) 2TL043  (fortsätter från föregående termin)
Gerodonti (4,5hp), 2TL037  
Käkkirurgi (4,5hp), 2TL036  
Klinisk farmakologi (3hp), 2TL033 
Klinisk odontologi 6 (11,5hp), 2TL034 
Oral radiologi 3 (3,0hp), 2TL035

Termin 10 (kurserna ges för sista gången V23)

Att utvecklas till tandläkare 5 (3hp), 2TL041
Examensarbete (30 hp), 2TL043  (fortsätter från föregående termin)
Gerodonti (4,5hp), 2TL037 (fortsätter från föregående termin)
Käkkirurgi (4,5hp), 2TL036 (fortsätter från föregående termin)
Klinisk odontologi 7 (12,5hp), 2TL038 
Onkologi (1,5hp), 2TL039  
Öron/näsa/hals (1,5 hp), 2TL040  

Kurs- och momentansvariga lärare

Kursveckoöversikt

Kursveckoöversikten visar hur kurserna och de ingående momenten löper under varje termin. Den publiceras senast fyra veckor innan terminsstart.  

Översiktsschema

Översiktsschemat ger dig en överblick av kurserna under terminen och de undervisningsaktiviteter som ingår. Det publiceras senast två veckor innan terminsstarten

HT23

Schemat i TimeEdit uppdateras automatiskt när förändringar görs.  

VT23

Detaljscheman finns i kursrummen i Canvas. Observera att du inte får tillgång till kursrummen förrän du har registrerat dig på kursen i Ladok (kan göras tidigast en vecka innan kursen börjar).

Tentamensschema

Schemat är översikt av de tentor som ges av Institutionen för odontologi. Detaljer om examinationer, och datum för tentor på kurser som ges av andra institutioner se respektive kursrum i Canvas. Om du gått kursen tidigare måste du omregistrera dig på aktuellt kurstillfälle och om registreringsperioden passerats behöver du i så fall ta kontakt med studievägledare/utbildningsadministratör. Läs mer om anmälan i Ladok till skriftlig examination.

Observera att uppdateringar kan ske på kort varsel vad gäller ändringar av datum eller tid, så gå in och titta på tentamensschemat kontinuerligt inför varje examination.

Grupplistor

Grupplistor på T1-T2 meddelas av varje kursansvarig lärare. Grupplistor på T3 och högre terminer hanteras på utbildningskansliet och meddelas via mejl av utbildningsadministratör. Pga. tillträdeskrav till kurser på högre termin så kan inte grupplistorna skickas ut förrän i samband med terminsstarten.

Terminstider

Terminstider för KI:s utbildningar på grund- och avancerad nivå.

Obs! Nyantagna studenter på tandläkarprogrammet (termin 1) börjar terminen en vecka tidigare än andra program.

Viktiga datum

PK
Innehållsgranskare:
Paula Karlsson
2023-09-12