För dig som är student på Alla program Anmälan till skriftlig examination i skrivsal Dentmed

Här finns information om tid och ordning för anmälan till examination i skrivsal för de kurser som ges av institutionen för odontologi.

Rutiner för anmälan till skriftlig examination

Följande gäller för skriftliga examinationer inom kurser som ges av Institutionen för odontologi (Dentmed) från och med 1 april 2023:

 • För att delta i den skriftliga examinationen inom kursen måste du anmäla dig till examinationen i Ladok senast 10 kalenderdagar innan dagen för tentamen.
 • Anmälningsperioden är totalt 7 dagar. Anmälan öppnar 16 dagar innan tentamenstillfället.
 • I Ladok ser du hur lång tid det är kvar tills anmälan öppnar och när den stänger, detta finns under ”Examinationstillfällen” i menyn i Ladok.
 • Du kan också hitta anmälningsperioden i tentamensschemat (läs mer längre ner på denna sida).
 • Var uppmärksam på att kurser på tandläkarprogrammet som ges av andra institutioner än Dentmed kan ha andra anmälningsperioder än ovan. Sista anmälningsdag är dock alltid 10 kalenderdagar innan dagen för tentamen.
 • Information om anmälan för den specifika kursen finns i den öppna kurswebben eller i Canvas
 • Du måste vara registrerad eller omregistrerad på aktuellt kurstillfälle för att kunna anmäla dig till tentamen. Om du behöver registrera dig måste du kontakta din utbildningsadministratör (se kontaktinformation i öppna kurswebbarna för tandhygienistprogrammet, tandläkarprogrammet, KUT eller i Canvas. 

Observera att vi för närvarande arbetar med att skapa aktivitetstillfällen (examinationstillfällen) i Ladok och att uppdatera kursrummen i Canvas. Uppdatering för tentor i april och framåt sker successivt och så fort som möjligt. 

Sen anmälan

 • Om du inte anmält dig i tid måste du kontakta din utbildningsadministratör. 
 • Du kan ges möjlighet att skriva tentamen om du har en korrekt registrering eller om det finns förutsättningar att ordna med registrering på kurs, och det finns plats i skrivsalen. Observera att du inte är garanterad att få delta i examinationen om du inte har anmält dig i tid.

Sen anmälan på plats i examinationslokalen

Om du kommer direkt till examinationssalen utan att ha anmält dig kan du få skriva examinationen om:

 • det finns plats i examinationslokalen,
 • det finns förutsättningar att ordna registrering på kursen och 
 • kontroll av behörighet för att skriva examinationen

Det är utbildningsadministratören som registrerar och kontrollerar behörighet på plats. Observera att du inte är garanterad att få delta i examinationen om du inte har anmält dig i tid. Tentavakten behöver sedan få ett ok från utbildningsadministratören och se att studenten är registrerad och, vid digital examination, har fått tillgång i Inspera för att få skriva examinationen. 

De som kommer till examinationssalen utan att vara anmälda och har fått ok på att skriva examinationen får tillträde till examinationen först vid det sena insläppet till examinationssalen. 

Tentamensschema och anmälningsperioder

Anmälningsperioden finns i programmens tentamensschema. 

Observera att vi arbetar med att skapa aktivitetstillfällen (examinationstillfällen) i Ladok för närvarande, anmälningsperioderna för tentor senare under terminen kommer så snart som möjligt. 

Antal examinationstillfällen

För varje kurs som ges av Institutionen för odontologi erbjuds tre examinationstillfällen för varje kurstillfälle (kursomgång). Vänligen observera att tre tillfällen erbjuds, vilket inte betyder att varje student har rätt att genomföra tre examinationstillfällen per kurstillfälle. Vid frånvaro på grund av sjukdom etc hänvisas studenten till nästa omtillfälle, vilket efter det tredje tillfället således är vid nästa kurstillfälle kommande läsår. 

Mer information

Läs mer om examination på KI.

Läs mer om nya rutiner för anmälan till examination på KI.

Läs mer om hur du använder Ladok

Instruktionsfilm om hur du anmäler dig till examinationstillfälle i Ladok