För dig som är student på Kandidatprogrammet i nutrition Programöversikt Kandidatprogrammet i nutrition

Syftet med Kandidatprogrammet i nutrition är att du efter genomgången utbildning ska ha utvecklat en självständig analytisk förmåga och kompetetens i att med vetenskaplig förankring kunna arbeta inom ett brett urval av nutritionsrelaterade områden.

Scheman i Time Edit

Samtliga scheman för era nutritionskurser på KI hittar ni i Time Edit.

  • Fyll i kurskoden, välj rätt år (om valet finns) och klicka sen på "visa schema".
  • Fyll i den period (datum) du vill visa schema för (till och från). datum för kurserna finns i översiktsscheman nedan.

För mer information om kurserna på SU:s sidor - se länkarna nedan.

Programöversikt

Nedan hittar du kurserna som ingår i progammet och om du följer länkarna till webbsidor på Stockholms universitet, så hittar du mer ingående information om den specifika kursen.

År 1

Kemi (KÖL, Frescati)

Nutrition (KI - Campus Flemingsberg)

År 2

Biologi (BIG, Frescati)

Nutrition (KI – Campus Flemingsberg)

År 3

Nutrition (KI – Campus Flemingsberg)

I kursen Självständigt arbete ingår kursen Vetenskaplighet 1,5 hp, som ett obligatoriskt moment för att ta ut en kandidatexamen i naturvetenskap vid Stockholms universitet. Den kursen kan man gå när som helst under sin kandidat och man anmäler sig via SU:s webbsida.

Förslag på fristående kurser efter examen

Bakgrundsinformation om programmet

Kandidatprogrammet i nutrition har en naturvetenskaplig grund och under utbildningen behandlas ämnet utifrån såväl molekylära och medicinska som epidemiologiska och folkhälsovetenskapliga aspekter.

Detta förutsätter grundläggande kunskaper inom kemi och cell- och molekylärbiologi, vilka behandlas under programmets första del.

Programmet består av ett sammanhängande kursblock om 180 hp (3 år).

Första året läser du grundläggande kurser i kemi, biokemi, livsmedelskemi och livsmedelslära samt får en introduktion till människokroppens uppbyggnad och faktorer som påverkar dess hälsa och sjukdom. Andra året inleds med en termin med cell- och molekylärbiologi. De tre följande terminerna består av kurser med successiv fördjupning inom området nutrition: humanfysiologi, näringsfysiologi, klinisk nutrition, nutritionsepidemiologi, molekylär nutrition, nutritionstoxikologi samt folkhälsonutrition och avslutas med ett eget projektarbete om 15 högskolepoäng inom ett valfritt nutritionsrelaterat område.

Man som äter ur en skål

Exempel på nutritionsrelaterade områden efter en avklarad examen: verksamhet inom information, kost- och hälsoupplysning, utbildning, laborativt arbete, produktutveckling och inom livsmedels- och läkemedelsindustri eller arbete inom internationella organisationer. Allt fler satsar även på egen konsultverksamhet.

Som student på Kandidatprogrammet i nutrition är du inskriven vid Stockholms universitet under hela programmet, men nutritionskurserna ges av Institutionen för biovetenskaper och näringslära vid Karolinska Institutet, på Campus Flemingsberg.