För dig som är student på Kompletterande utbildning för fysioterapeuter med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz Programöversikt

Här hittar du en översikt av ingående kurser, ramschema samt utbildningsplan för den kompletterande utbildningen för fysioterapeuter.

Programmet för kompletterande utbildning för fysioterapeuter med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz omfattar 60 högskolepoäng fördelade över ett läsår (två terminer). Programmet innehåller både helt teoretiska kurser samt kurser där verksamhetsförlagd utbildning (VFU) är integrerad.

Utbildningen består av sex kurser. De teoretiska kurserna syftar till att bygga vidare på studentens tidigare kompetenser inom fysioterapi och identifiera de individuella kompletteringsbehov som föreligger för att kunna arbeta som legitimerad fysioterapeut inom svensk hälso- och sjukvård. Färdighetsträningen som ingår är delvis lärarledd. Den teoretiska undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och självstudier via en lärplattform.

Programmets ingående kurser

Här på programwebben får du en översikt av alla ingående kurser, samt allmän information till dig som student. Varje enskild kurs har sedan en egen kurswebb där du hittar ett detaljerat schema, kontaktuppgifter till kursansvarig lärare och utbildningsadministratör. Se nedan för länkar till kurswebbarna.

Termin 1

Termin 2

Ramschema

Ramschemat ger dig en överblick av när kurserna börjar och slutar under terminen och när du har VIL/VFU samt examination. Ramschemat publiceras senast 4 veckor innan terminsstart. Detaljerade scheman för kurserna hittar du på respektive kurswebb.

Ramschema, terminsöversikt

Terminstider

Terminstider för KI:s utbildningar på grund- och avancerad nivå.

Utbildningsplan

I utbildningsplanen hittar du de övergripande målen för programmet, innehåll och upplägg.

AP
Innehållsgranskare:
Kathrin Dellblad
2024-01-02