För dig som är student på Läkarprogrammet, 5,5-årigt Utbytesstudier

Inom 5,5-åriga läkarprogrammet finns stora möjligheter att förlägga en period av utbildningen utomlands.

På denna sida hittar du information om hur utbytesstudier på läkarprogrammet fungerar, våra partneruniversitet och hur du ansöker.

Att åka på utbytesstudier innebär att du som student förlägger en period av din utbildning utomlands vid ett av läkarprogrammets partneruniversitet. Dessa studier skall sedan tillgodoräknas i din examen vid Karolinska Institutet. 

Utbytesstudier sker genom att Läkarprogrammets internationella kommitté (LINK) har ingått avtal om studentutbyte med ca 60 universitet över hela världen. Utbytesavtalen inom Europa är i de flesta fall på läkarprogramnivå, vilket innebär att kurser vid partneruniversitets läkarutbildning kan sökas.

I några fall har man dock kommit överens om att byta studenter på specifika kurser alternativt att endast göra kliniska kurser på sjukhus. Utanför Europa gör man framförallt fördjupningskurser inom ramen för SVK.

För en förteckning över partneruniversitet kan du söka i vår avtalsportal genom att filtrera på utbildningsprogram och läsår. Antal platser visas om du klickar på "Show Details".

Längden på utbyten varierar mellan de olika utbytesprogrammen. 

Utbytesstudier i Norden 

Utbytesprogram: Nordplus (Norden): 8 veckor - 12 månader

LINKs guide på vad man kan läsa vid de olika partneruniversiteten

Utbytesstudier i Europa 

Utbytesprogram: Erasmus+ (Europa): 60 dagar - 12 månader 

Utbytesprogram: SEMP (Schweiz): 60 dagar - 12 månader  

LINKS guide på vad man kan läsa vid de olika partneruniversiteten

Utbytesstudier utanför Europa

Utbytesprogram: (L)INK (bilaterala avtal): 8-10 veckor

LINKS guide på vad man kan läsa vid de olika partneruniversiteten

Utbytesstudier per termin

Villkor för utbyte 

  • Du ska vid tidpunkten för avresan ha läst minst 60 högskolepoäng på läkarprogrammet för att få åka som utbytesstudent. Särskilda regler om ytterligare studiemeriter kan gälla vid enskilda universitet, t.ex. kräver många partneruniversitet att du har läst minst 3 år på universitet innan du kan komma.
  • Du ska vid tidpunkten för avresan vara behörig att fortsätta dina studier vid KI.
  • Utbytesstudierna ska kunna tillgodoräknas vid KI.
  • Du ska vid tidpunkten för avresan ha goda språkkunskaper i det språk på vilket undervisningen bedrivs - i Erasmus+ programmet kommer ett språkprovsresultat att krävas (Erasmus+ OLS).
  • Du ska vid tidpunkten för avresan vara införstådd med KIs uppförandekoder samt vara medveten om eventuella konsekvenser om du bryter mot KIs uppförandekod för studenter vid KI vid utlandsstudier.
  • Tidsperioden för utbytesstudierna skiljer sig beroende på utbytesprogram. 

Regler för deltagande i studentutbytesprogrammen

Ansökningsprocessen

Efter utbytesstudierna

Vanliga frågor och svar

Kontakt

Talia Adamsson

Internationell handläggare läkarprogrammet
TA
Innehållsgranskare:
Talia Adamsson
2023-09-04