För dig som är student på Läkarprogrammet, 5,5-årigt Utbytesstudier terminsvis inom läkarprogrammet

På läkarprogrammet kan du åka på utbytesstudier under termin 7 (sexårigt), 9, 10 och 11. Utbudet varierar på respektive termin.

En del av våra partneruniversitet har liksom Karolinska Institutet fasta perioder när de kan ta emot studenter. Söker du till något av dessa universitet, bör du planera dina studier noga. 

Vid en del universitet kan du läsa en hel kurs motsvarande kursen T9 och T10 men de flesta erbjuder kliniska rotationer där du gör praktiska placeringar och läser in teori på egen hand.

T7 - Klinisk medicin inriktning kirurgi (sexårigt)

Dessa universitet kan ta emot studenter för utbytesstudier på motsvarande T7

T9 - Klinisk medicin inriktning neuro, sinnen, psyke

Dessa universitet kan ta emot studenter för utbytesstudier på motsvarande T9

T10 - Klinisk medicin inriktning reproduktion och utveckling

Dessa universitet kan ta emot studenter för utbytesstudier på motsvarande T10

T11 - SVK

SVK-perioden på T11 består av av 10 veckors valfria rotaioner (15 hp). Du måste söka en kompletterade SVK under termin 11 för att få ihop tillräckligt med poäng om du åker 8 veckors. 

Universitet utanför Europa

Dessa universitet kan ta emot studenter för utbytesstudier på motsvarande T11

Utbytesuniversitet inom Europa och Norden 

Dessa universitet kan ta emot studenter för utbytesstudier på motsvarande T11

MD
Innehållsgranskare:
Talia Adamsson
2023-12-18