För dig som är student på Läkarprogrammet, 5,5-årigt Utbytesstudier terminsvis inom läkarprogrammet

På läkarprogrammet kan du åka på utbytesstudier under termin 6, 7, 9, 10 och 11. Utbudet varierar på respektive termin.

En del av våra partneruniversitet har liksom Karolinska Institutet fasta perioder när de kan ta emot studenter. Söker du till något av dessa universitet, bör du planera dina studier noga. 

Vid en del universitet kan du läsa en hel kurs motsvarande kursen T9 och T10 men många erbjuder kliniska rotationer där du gör praktiska placeringar och läser in teori på egen hand.

Utbyte på T7 - Klinisk medicin inriktning kirurgi

Dessa universitet kan ta emot studenter för utbytesstudier på motsvarande T7

Utbyte på T9 - Klinisk medicin inriktning neuro, sinnen, psyke

Dessa universitet kan ta emot studenter för utbytesstudier på motsvarande T9

Utbyte på T10 - Klinisk medicin inriktning reproduktion och utveckling

Dessa universitet kan ta emot studenter för utbytesstudier på motsvarande T10

Utbyte på T11 - SVK

SVK-perioden på T11 består av av 10 veckors valfria kurser (15 hp). Kanske måste du söka en kompletterade SVK under termin 11 för att få ihop tillräckligt med poäng. 

Utanför Europa gör man framförallt fördjupningskurser inom ramen för SVK.

Universitet utanför Europa

Dessa universitet utanför Europa kan ta emot studenter för utbytesstudier på motsvarande T11 SVK

Utbytesuniversitet inom Europa och Norden 

Dessa universitet inom Europa och Norden kan ta emot studenter för utbytesstudier på motsvarande T11 SVK

TA
2023-05-16
Marie Dahlin