För studenter på kursen Ledarskap (4,5 hp) kurskod 1SJ025

Syftet med kursen är att utveckla kunskaper och bidra till att du kan leda, vara en god medarbetare, ha beredskap för att handleda studenter och medarbetare inom verksamheten/organisationen på ett evidensbaserat sätt. Du kommer också att få inblick i förbättringskunskap inom vård och omsorg. Kursen kräver förutom individuellt arbete även aktivt deltagande i en grupp. Tidigare studenter tipsar om att vara försiktig med att planera in för många andra aktiviteter under kursens gång.

Kursplan

Välkomstinformation

Om kursen

Under vårterminen 2023 kommer kurserna för både campus och distans att återgå till ordinarie verksamhet. För campus innebär det att den första och sista interaktionsdagen ges på KI Campus Solna, övriga ges på KI Campus Flemingsberg, se schema för mer information. Kursen går på helfart 3 veckor, vilket innebär 40 timmar i veckan.

Registrering

Registreringen öppnar en vecka innan kursstart och stänger två dagar efter kursen har startat. Registrering är obligatorisk för att behålla din plats på kursen. 

Du loggar in i studentgränssnittet med ditt studentkonto på den här sidan: https://www.student.ladok.se/

Schema

Schemat publiceras fyra veckor innan kursstart.

Kursanalys samt kursvärdering

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Schema

Kursutvärdering

Kontaktuppgifter

Ulrika Schüldt Håård

Kursansvarig, Campus
C7 Lärande, Informatik, Management och Etik

Mia von Knorring

Examinator
C7 Lärande, Informatik, Management och Etik

Maria Appelgren

Kursadministratör
C7 Lärande, Informatik, Management och Etik
US
Innehållsgranskare:
Maria Appelgren
2023-04-20