För dig som är student på Magisterprogrammet i biomedicinsk laboratorievetenskap Programmets organisation

Här hittar du information om bland annat programmets struktur och organ.

Institutionen för laboratoriemedicin (LABMED) har programansvaret för Biomedicinska analytikerprogrammet och Magister programmet i biomedicinsk laboratorievetenskap och är även kursansvarig institution för ett antal kurser som ingår i andra program.

Här hittar du information om hur programmet styrs och hur du kan vara med och påverka.

Programdirektor (PD) och Bitr. Programdirektorer

Programdirektor (PD) Lars Frelin tillsammans med biträdande programdirekrorer Mikaela Qvarfordt och Helen Kaipe sm leder den programsammanhållande, kvalitetssäkrande och programutvecklande verksamheten för programmet. PD är också den som ansvarar för det löpande arbetet inom programmet och som återrapporterar till institutionens utbildningsnämnd, se längre ner.

Lars Frelin

Programdirektor
08-524 836 32
Sällberg
H5 Laboratoriemedicin

Mikaela Qvarfordt

Bitr.Programdirektor
Gustafsson
H5 Laboratoriemedicin

Helen Kaipe

Bitr.Programdirektor
08-585 825 59
Kaipe
H5 Laboratoriemedicin

Programråd

Programrådet för Biomedicinska analytikerprogrammet (BMA) och  Magisterprogrammet i biomedicinsk laboratorievetenskap leds av programdirektor (PD) och har möten ca 3-5 gånger/ termin. 

Programrådet:

- hanterar löpande förbättringsförslag.

- följer upp kursutvärderingar i förhållande till utbildningsplanens mål.

- arbetar med programmets innehåll, upplägg, utvärdering och utveckling.

- bistår med beredning av programspecifika frågor inför beslut i UN.

- bereder revideringar av programmets kursplaner inför beslut i UN.

- beslutar på delegation från UN om vissa revideringar av programmets kursplaner.

- ska fungera som ett stöd till programdirektor (PD).

- Studenter uppmanas att vända sig till någon av studentrepresentanterna eller till programhandläggaren med förslag på frågor att ta upp på programrådet.
 

Ordförande (PD):

Lars Frelin, Programdirektor (PD)
 

Biträdande programdirektorer (Bitr. PD):

Karin Bouma, Bitr. PD för biomedicinska analytikerprogrammet

Mikaela Qvarfordt, Bitr. PD för magisterprogrammet  i biomedicinsk laboratorievetenskap

 

Lärarrepresentanter:

Catharina Hultgren, klinisk mikrobiologi

Annica Lindkvist, klinisk immunologI

Annica Nordvall-Bodell, patologi

Tommy Lundberg, klinisk fysiologi

Lena Ekström, klinisk farmakologi

Staffan Wallin, klinisk kemi
 

Studentrepresentanter:

Linnea Ericsson

 

Avnämarrepresentanter:

Camilla Linder (inriktning laboratoriemedicin)
 

Internationaliseringsansvarig:

Maura Heverin
 

VFU-samordnare:

Catharina Hultgren

Karin Bouma
 

Studievägledare:

Britt Isaksson
 

Utbildningssamordnare och gruppchef:

Busra Lina Kocaturk
 

Sammanträden och protokoll

Om du vill läsa minnesanteckningar från programrådets möten, vänligen maila UN@labmed.ki.se.

Utbildningsnämnden Labmed

Institutionen för laboratoriemedicin (LABMED) är programansvarig institutionen för BMA-programmet och magisterprogrammet i diagnostisk cytologi, kursansvarig institution till ett flertal kurser och moment inom andra utbildningsprogram samt ett antal fristående kurser och uppdragsutbildning.

UN ansvarar för kvalitetssäkring av programmens ingående kurser samt av programmens integration, progression, vetenskaplighet och professionsförankring i förhållande till utbildningsplanens mål. I det ingår bl.a. kvalitetssäkring av programmen, beställa/fördela utbildningsuppdrag till institutioner och ekonomi- och resultatuppföljning.
 

Ordförande:

Lars Frelin, GUA, programdirektor, biomedicinska analytikerprogrammet, magisterprogrammet i diagnostisk cytologi och magisterprogrammet i biomedicinsk laboratorievetenskap

 

Programdirektorer:

Karin Bouma, biträdande programdirektor, Biomedicinska analytikerprogrammet, adjungerad utan rösträtt.
 

Övriga lärarrepresentanter (med rösträtt):

Pernilla Lång, Patologi

Maria Westerståhl, Klinisk Fysiologi

Peter Bergman, Klinisk Immunol. o transf.med.

Georgios Panagiotidis, Klinisk Farmakologi

Maura Heverin, Klinisk kemi

Sophie Curbo, Klinisk mikrobiologi

Anthony Wright, Biomolekylär och cellulär medicin
 

Lärarrepresentanter från annan KI- institution (med rösträtt):

Karin Garming-Legert, PD Tandläkarprogrammet

Marie Halvorsen, NVS

 

Studentrepresentanter BAS (med rösträtt):

Mathilde Andreasson, ordförande

Ej tillsatt, vice ordförande

Linnea Ericsson, Utbildningsansvarig

 

Region Stockholm representant (med rösträtt)

Elisabeth Wiklund, PhD, omvårdnadsansvarig 
 

Övriga (utan rösträtt):

Busra Lina Kocaturk, chef utbildningsadministrationen och utbildningskoordinator

Britt Isaksson, studievägledare

Helen Kaipe biträdande programdirektor
 

Sammanträden och protokoll:

Om du vill läsa protokoll från utbildningsnämndens möten, vänligen maila UN@labmed.ki.se.