För dig som är student på Programmets organisation

Här hittar du information om bland annat programmets struktur och organ.

Institutionen för laboratoriemedicin (LABMED) har programansvaret för Biomedicinska analytikerprogrammet och Magister programmet i biomedicinsk laboratorievetenskap och är även kursansvarig institution för ett antal kurser som ingår i andra program.

Här hittar du information om hur programmet styrs och hur du kan vara med och påverka.

Programdirektor (PD) och Bitr. Programdirektorer

Programdirektor (PD) Pernilla Lång tillsammans med biträdande programdirekrorer Mikaela Qvarfordt och Helen Kaipe leder den programsammanhållande, kvalitetssäkrande och programutvecklande verksamheten för programmet. PD är också den som ansvarar för det löpande arbetet inom programmet och som återrapporterar till institutionens utbildningsnämnd, se längre ner.

Pernilla Lång

Programdirektor
Sarhan
H5 Laboratoriemedicin

Mikaela Qvarfordt

Bitr.Programdirektor
Gustafsson
H5 Laboratoriemedicin

Helen Kaipe

Bitr.Programdirektor
08-585 825 59
Kaipe
H5 Laboratoriemedicin

Programråd

Programrådet för Biomedicinska analytikerprogrammet (BMA) och  Magisterprogrammet i biomedicinsk laboratorievetenskap leds av programdirektor (PD) och har möten ca 3-5 gånger/ termin. 

Programrådet:

- hanterar löpande förbättringsförslag.

- följer upp kursutvärderingar i förhållande till utbildningsplanens mål.

- arbetar med programmets innehåll, upplägg, utvärdering och utveckling.

- bistår med beredning av programspecifika frågor inför beslut i UN.

- bereder revideringar av programmets kursplaner inför beslut i UN.

- beslutar på delegation från UN om vissa revideringar av programmets kursplaner.

- ska fungera som ett stöd till programdirektor (PD).

- Studenter uppmanas att vända sig till någon av studentrepresentanterna eller till programhandläggaren med förslag på frågor att ta upp på programrådet.
 

Ordförande (PD):

Pernilla Lång, Programdirektor (PD)
 

Biträdande programdirektorer (Bitr. PD):

Anna Wiik, Bitr. PD för biomedicinska analytikerprogrammet

Mikaela Qvarfordt, Bitr. PD för magisterprogrammet  i biomedicinsk laboratorievetenskap

Helen Kaipe, Bitr. PD för magisterprogrammet  i biomedicinsk laboratorievetenskap

 

Lärarrepresentanter:

Catharina Hultgren, klinisk mikrobiologi

Annica Lindkvist, klinisk immunologi

Annica Nordvall-Bodell, patologi

Tommy Lundberg, klinisk fysiologi

Lena Ekström, klinisk farmakologi

Staffan Wallin, klinisk kemi
 

Studentrepresentanter:

Linnea Ericsson

 

Avnämarrepresentanter:

Camilla Linder (inriktning laboratoriemedicin)
Jasamin Baghdadi (Inriktning klinisk fysiologi)

Internationaliseringsansvarig:

Maura Heverin
 

VFU-samordnare:

Catharina Hultgren

Karin Bouma
 

Studievägledare

Rekrytering pågår; studievagledning-labmed@ki.se 

Chef för utbildningsadministrationen och utbildningskoordinator

Busra Lina Kocaturk

Utbildningsnämnden Labmed

Institutionen för laboratoriemedicin (LABMED) är programansvarig institutionen för BMA-programmet och magisterprogrammet i diagnostisk cytologi, kursansvarig institution till ett flertal kurser och moment inom andra utbildningsprogram samt ett antal fristående kurser och uppdragsutbildning.

UN ansvarar för kvalitetssäkring av programmens ingående kurser samt av programmens integration, progression, vetenskaplighet och professionsförankring i förhållande till utbildningsplanens mål. I det ingår bl.a. kvalitetssäkring av programmen, beställa/fördela utbildningsuppdrag till institutioner och ekonomi- och resultatuppföljning.
 

Ordförande:

Lars Frelin, GUA

Programdirektorer:

Pernilla Lång, programdirektor, biomedicinska analytikerprogrammet, magisterprogrammet i diagnostisk cytologi och magisterprogrammet i biomedicinsk laboratorievetenskap

Anna Wiik, biträdande programdirektor, Biomedicinska analytikerprogrammet

Övriga lärarrepresentanter (med rösträtt):

Sara Windahl, Patologi

Maria Westerståhl, Klinisk Fysiologi

Peter Bergman, Klinisk Immunol. o transf.med.

Georgios Panagiotidis, Klinisk Farmakologi

Maura Heverin, Klinisk kemi

Sophie Curbo, Klinisk mikrobiologi

Anthony Wright, Biomolekylär och cellulär medicin
 

Lärarrepresentanter från annan KI- institution (med rösträtt):

Karin Garming-Legert, PD Tandläkarprogrammet

Marie Halvorsen, NVS

 

Studentrepresentanter BAS (med rösträtt):

Mathilde Andreasson, ordförande

Nadia Rahman, vice ordförande

Linnea Ericsson, Utbildningsansvarig

 

Region Stockholm representant (med rösträtt)

Elisabeth Wiklund, PhD, omvårdnadsansvarig 

Lars Hyllienmark, Avnämarrepresentant (klinisk neurofysiologi, Karolinska Universitetssjukhuset)

 

Övriga (utan rösträtt):

Busra Lina Kocaturk, chef utbildningsadministrationen och utbildningskoordinator

Studievägledare, Rekrytering pågår. Maila studievagledning-labmed@ki.se vid frågor.

Helen Kaipe biträdande programdirektor, magisterprogrammet i biomedicinsk laboratorievetenskap
Mikaela Qvarfordt, biträdande programdirektor, magisterprogrammet i biomedicinsk laboratorievetenskap

Sammanträden och protokoll:

Om du vill läsa protokoll från utbildningsnämndens möten, vänligen maila UN@labmed.ki.se.

BK
Innehållsgranskare:
Busra Kocaturk
2023-09-07