För studenter på kursen Mikrobiell patogenes (6,0 hp) kurskod 2TL062

Välkommen till kursen i Mikrobiell patogenes, 6,0 hp 

Kursplan

Välkomstinformation

Kursen börjar måndagen den 28:e augusti klockan ???? i sal ????.

 

V Ä L K O M N A !

Catharina Hultgren, Kursansvarig och examinator

 

 

 

Kursinformation

Syfte

Syftet med kursen är att ge en grundläggande kunskap inom mikrobiologi,

immunologi och hygien samt koppla till den kliniska relevansen av dessa ämnen i din framtida roll som tandläkare.

Innehåll 

Kursen innefattar följande delar:

Grundläggande mikrobiologi och immunologi

Klinisk mikrobiologi och immunologi

Oral mikrobiologi samt oral immunologi

Basala hygienrutiner, smittspridning samt smittskydd

Praktisk anknytning till det teoretiska innehållet genom saliv och plackprovtagning

Tillgodoräknanden

Information om och blanketter för tillgodoräknanden finns på

KI-hemsida


Skicka dina handlingar till:

Karolinska institutet

Institutionen för laboratoriemedicin / ANA Futura

Utbildningsadministration

Alfred Nobels Allé 8, plan 8

141 52  HUDDINGE

 

Kuvertet märks "Tillgodoräknande".

 

Eller maila till: studentexp-ana8@labmed.ki.seBeslut tas inom 8 veckor från det att handlingarna inkommit till studentexpeditionen. För en snabbare hantering ber vi att du noggrant läser instruktionerna för hur blanketten ska fylls i samt vilka handlingar (betyg, kursplaner, scheman etc.) som behöver skickas med.Eftersom detta är den första kursen på terminen bör kursansvarig kontaktas!

 

 

 

Kursanalys och kursvärdering

 

Kontaktuppgifter

PJ
Innehållsgranskare:
Mona Wahlström
2023-10-17