För studenter på kursen Next-generation sequencing (NGS) och bioinformatik (7,5 hp) kurskod 3BL008

Samläses med inriktning avancerad patologi. Kursens syfte är att studenten ska få kunskap om teorin bakom de nya sekvenseringsmetoderna, next-generation sequencing (NGS) och massiv parallell sekvensering, samt bioinformatisk analys av sekvenseringsdata inom genomik och transkriptomik. Kursen kommer ge fördjupad kunskap inom avancerade analysmetoder baserade på NGS, samt hur dessa kan användas inom diagnostik och forskning. Kursen innefattar även bioinformatisk analys av NGS-data som är av releva

Kursplan

Kursinformation

Välkomstinformation

 

 

Schema

Se bifogat dokument för aktuellt schema.

 

 

Kursanalys och kursvärdering

 

 

 

 

Kontaktuppgifter

Michael Andäng

Kursansvarig
Profile image

Irina Gacesic

Utbildningsadministratör
852487524
BK
Innehållsgranskare:
Busra Kocaturk
2024-01-29