För studenter på kursen Next-generation sequencing (NGS) och bioinformatik (7,5 hp) kurskod 3BL008

Samläses med inriktning avancerad patologi. Kursens syfte är att studenten ska få kunskap om teorin bakom de nya sekvenseringsmetoderna, next-generation sequencing (NGS) och massiv parallell sekvensering, samt bioinformatisk analys av sekvenseringsdata inom genomik och transkriptomik.

Kursplan

Kursinformation

Kursen kommer ge fördjupad kunskap inom avancerade analysmetoder baserade på NGS, samt hur dessa kan användas inom diagnostik och forskning. Kursen innefattar även bioinformatisk analys av NGS-data som är av relevans för biomedicinska analytiker.

Välkomstinformation

 

 

Schema

Se bifogat dokument för aktuellt schema.

 

 

Kursanalys och kursvärdering

 

 

 

 

Kontaktuppgifter

Ewa Kurzejamska

Kursansvarig
Profile image

Irina Gacesic

Utbildningsadministratör
BK
Innehållsgranskare:
Irina Gacesic
2024-04-03