För studenter på kursen Odontologisk introduktion (1,5 hp) kurskod 2TL048

Kursens syfte är att studenten ska få en övergripande kunskap om de lagar och regler som reglerar tandvården i Sverige, tandvårdens olika roller samt om oral hälsa i ett folkhälsoperspektiv.

Kursplan

Välkommen!

För att delta på kursen behöver du först kursregistrera dig. Det gör du själv som student i Ladok. Registreringsperioden är sju dagar före kursens start samt två dagar efter kursstart. Kursregistreringen påverkar även ditt studiemedel samt gör det möjligt för läraren att ge dig ett betyg efter genomgången kurs. Här finner du mer information om webbregistrering.

När du är kursregistrerad i Ladok får du även tillgång till kursmaterialet på kursens webbplats i Canvas. Där loggar du in med din KI-inloggning.

Schema

Översiktsschema och tentamensschema för terminen publiceras på programwebben senast 2 veckor innan terminsstart. Eventuellt detaljschema för kursen publiceras på den lösenordsskyddade kurswebben i Canvas.

Kursvärdering och kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Här publiceras kursanalys baserad på kursvärderingens resultat tillsammans med resultatet från kursvärderingen (utan fritextsvar) senast en månad efter kursens slut.

Kontakta kursansvarig för mer information om kursvärdering och kursanalys för denna kurs.

Kursanalys

Kontakt

Profile image

Johanna Andresen

Utbildningsadministratör

Helen Lindkvist-Katz

Studievägledare
GT
Innehållsgranskare:
Katy Earle Salmela
2023-12-13