För studenter på kursen Omvårdnad vid akut och långvarig psykisk ohälsa kurskod 2PV007

Kursens övergripande mål är att studenten efter genomgången kurs ska uppnå en utvecklad förmåga i yrkesutövandet som specialistsjuksköterska inom olika former av vård för patienter med psykisk ohälsa. Här på kurswebben hittar du information om bland annat schema, kontaktuppgifter och inloggning till Canvas. I kursplanen hittar du bland annat information om innehåll, mål, arbetsformer, examination och litteraturlista.

Kursplan

Inför kursstart

Kursdatum: 28 augusti 2023 till 14 januari 2024. Se preliminärt schema längre ner på sidan.
Kursen börjar med introduktion via Zoom tisdag den 29 augusti 2023 kl 14:00-15:00. Länk till Zoom kommer att finnas i Canvas, se anslag i kursrummet.

Under vecka 43, 44 och 45 genomförs verksamhetsförlagd utbildning på helfart, dvs 4 dagar/vecka, sammanlagt 12 dagar. Den verksamhetsförlagda utbildningen omfattar 4,5 poäng (32 timmar på din VFU-plats och en dag för egna studier per vecka) .

Registrering i Ladok

Som student har du tillgång till ett särskilt studentgränssnitt i Ladok där du kan få en överblick över dina studier och utföra vissa uppgifter själv. Till exempel kan du själv registrera dig på de kurser du ska läsa, skriva ut registrerings- och studieintyg samt ansöka om examen.

Observera att registrering för deltagande i kursen sker via Ladok och är obligatorisk för att behålla din plats på kursen.  Information om webbregistrering
Registreringsperioden i Ladok öppnar en vecka innan kursstart och stänger två dagar efter kursstart.
 

Tillgång till kursrummet i Canvas

Du får tillgång till kursrummet i Canvas när du registrerar dig till kursen via Ladok. 

 

Schema

Schema HT23
Schemat kan komma att ändras/kompletteras.

Kursvärdering och kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Senast genomförda Kursvärdering 

Senast genomförda Kursanalys 

Omexamination

Frågor gällande datum för omexamination och/eller kompletteringstillfällen besvaras av kursansvarig.

Litteratur och övriga läromedel

Litteraturöversikt hittar ni i kursplanen

Kontaktuppgifter

Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS)
Avdelningen för omvårdnad

Maria Wiklander

Kursansvarig

Anna Malmborg

Studievägledare

Christopher Waldron

Utbildningsadministratör

Canvas

Canvas är den lärplattform som används för alla kurser på KI. Här hittar du bland annat kursmaterial, inlämningsuppgifter och kan hålla kontakten med lärare och med studenter. Då kursen är webbaserad kommer all information och kommunikation ske via lärplattformen Canvas. Cirka en till två veckor före kursstart kommer du få en e-postinbjudan till den mejladress du angivit hos antagning.se. Acceptera denna och du får tillgång till kursen inne i Canvas.

MW
Innehållsgranskare:
2023-09-13