Registrering

Ska du läsa en kurs eller ett program på KI? Då behöver du först registrera dig för att behålla din plats.
Om du ska göra en omexamination ska du alltid registrera dig i början på kursen inom vilken examinationen sker.

Registrering – vad gäller?

Inför varje ny kursstart ska du själv registrera dig i Ladok på den kurs du ska läsa. 

Du som är nyantagen till ett program på KI ska registrera dig på programmets inledande kurs senast vid den tidpunkt som finns angiven på programwebben.

Är du antagen till en fristående kurs kan du registrera dig två veckor innan kursstart till en vecka efter kursstart, om inget annat står angivet i kursinformationen för den specifika kursen.

Du som redan läser ett program på KI kan kontakta programmets studievägledare för information om registreringsperioder för kurser inom program.

Se kurs- och programwebben för mer information.

Se till att inte förlora din plats

Om du är nyantagen och inte registrerar dig på kursen inom angiven tid mister du din utbildningsplats.

Tre-veckorskontroll

När tre veckor förflutit efter varje kursstart ska kursansvarig institution göra en närvarokontroll på kursen, en s.k. tre-veckorskontroll. Vid utebliven närvaro och uteblivet svar vid närvarokontrollen betraktas det som att du har avbrutit kursen.

Ett avbrott kommer att registreras på kursen och du rekommenderas att ta kontakt med studievägledningen.

Omregistrering – vad gäller?

Ska du ta igen rester från en kurs?

Då ska du omregistrera dig på kursen. Detta gäller oavsett vilka rester det är, till exempel en skriftlig examen eller missade obligatoriska undervisningsinslag. Du ska alltså vara omregistrerad på kursen oavsett om du ska följa delar av undervisningen eller ej. Omregistreringen ska ske tidigt på kursen enligt de anvisningar kurser ger.

Tänk på att!
Genom att du är registrerad eller omregistrerad på en kurs ges information om att du är en ”aktiv student”. Det är viktigt för exempelvis CSN och försäkring.

Din kursplats – vad gäller?

Som student har du rätt att gå den kurs du är anmäld till vid ett tillfälle, det vill säga det tillfälle som du är antagen till. Om du missar obligatoriska utbildningsinslag, och om kursplanen ger möjlighet till ersättningsuppgift, är det upp till examinator på kursen att bedöma om och i så fall hur frånvaron från det obligatoriska utbildningsinslaget kan tas igen.

Innan du deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar ska inte studieresultaten på kursen slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att du inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges. Har du frågor kring detta kontakta din studievägledare för mer information. Läs mer om examination.

Studieuppehåll – vad gäller?

Om du inte fullföljer din kurs/program och inte heller har blivit beviljad studieuppehåll har du endast rätt att återuppta dina studier om det finns lediga kursplatser. Du ska då ansöka om det enligt en särskild ordning. Längre uppehåll i studierna som sker på eget bevåg kan jämställas med studieavbrott. Läs mer om studieuppehåll.

Kontrollera dina kontaktuppgifter

Kontrollera att du har aktuella kontaktuppgifter i Ladok. På så sätt vet du säkert att du får all information från KI. Som student får du automatiskt en studentmejl. Om du inte kollar din studentmejls inkorg, se då till att ställa in så att inkommande mail till studentmejlen vidarebefordras till din privata mejl så att du inte missar  information.Här hittar du information om hur du går tillväga.

Så loggar du in i Ladok

Logga in här med ditt studentkonto.