För studenter på kursen Operationssjukvård - perioperativ omvårdnad 3 (7,5hp) kurskod 2OT016

Kursens mål att vidareutveckla den perioperativa omvårdnadskompetensen samt fördjupa specialistsjuksköterskans professionella kompetens, ledarskap och förståelse för sitt och andra professioners ansvar och roller i teamarbetet under den perioperativa vårdprocessen.

Kursplan

Välkomstinformation

Kursstart: 20 februari 2023

Kursen går på helfart och innefattar verksamhetsförlagd utbildning (VFU) med teoretiska inslag.

Registrering för deltagande i kursen är obligatoriskt och du gör själv det i Ladok. Registreringsperioden öppnar en vecka före kursstart och stänger två dagar in i kursen. Information om kursregistrering. Information om kursregistrering.

Schema

Preliminärt schema VT23

Kursvärdering samt kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Här publiceras kursanalys baserad på kursvärderingens resultat tillsammans med resultatet från kursvärderingen publiceras senast en månad efter kursens slut.

HT22 Kursanalys 2OT016
HT22 Kursvärdering 2OT016
VT22 Kursanalys 2OT016
VT22 Kursvärdering 2OT016
 

Kontaktuppgifter

Ami Fagerdahl

Kursansvarig

Patricia Lach

Utbildningsadministratör
AF
Innehållsansvarig:
Patricia Lach
2023-01-13