För studenter på kursen Operationssjukvård - perioperativ omvårdnad 3 (7,5hp) kurskod 2OT016

Kursens mål att vidareutveckla den perioperativa omvårdnadskompetensen samt fördjupa specialistsjuksköterskans professionella kompetens, ledarskap och förståelse för sitt och andra professioners ansvar och roller i teamarbetet under den perioperativa vårdprocessen.

Kursplan

Välkomstinformation

Kursen går på helfart och innefattar verksamhetsförlagd utbildning (VFU) med teoretiska inslag.

OBS! Med anledning av Covid-19 har kursledningen beslutat att förändra kursupplägget inom Operationssjukvård VT21. Detta innebär att terminens kurs i perioperativ omvårdnad 3 flyttas från v. 8-12 till v. 13-17

Registrering för deltagande i kursen är obligatoriskt och du gör själv det i Ladok. Registreringsperioden är öppen mellan 2021-03-22 - 2021-03-31. Information om kursregistrering.

Schema

Preliminärt schema publiceras fyra veckor innan kursstart.
 

Kursvärdering samt kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Här publiceras kursanalys baserad på kursvärderingens resultat tillsammans med resultatet från kursvärderingen publiceras senast en månad efter kursens slut.

HT20 Kursanalys 2OT016
HT20 Kursvärdering 2OT016

Kontaktuppgifter

Patricia Lach

Utbildningsadministratör