För studenter på kursen Orofacial medicin 2 kurskod 2TL083

Det normala åldrandet; biologiskt, psykologiskt och socialt, och de odontologiska konsekvenserna av detta gås igenom i kursen samt åldrandets konsekvenser ur ett globalt perspektiv. Kursen innhåller även hur en trygg behandlingssituation kan skapas utifrån ett professionellt förhållningssätt samt utredning, behandling och bedömning av prognos av sjukdomar i munhålan utifrån aktuell vårdambitionsnivå för den åldrande patienten samt anpassade profylaktiska tandvårdsinsatser.

Kursplan

Välkommen!

För att delta på kursen och få tillgång till kursmaterialet behöver du först kursregistrera dig. Det gör du som student själv i Ladok för varje kurs som ingår i programmet. Registreringsperioden är från och med sju dagar före kursstart till och med två dagar efter kursstart. Mer information om webbregistrering. Efter att du har kursregistrerat dig i Ladok får du automatiskt tillgång till den låsta kurswebben i Canvas.

Schema

Översiktsschema för terminen publiceras på programwebben två veckor innan terminsstart. Eventuellt detaljschema för kursen publiceras på den lösenordsskyddade kurswebben i Canvas.

Kursvärdering och kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Här publiceras kursanalys baserad på kursvärderingens resultat tillsammans med resultatet från kursvärderingen (utan fritextsvar) senast en månad efter kursens slut. 

Kontaktuppgifter

Profile image

Johanna Andresen

Utbildningsadministratör

Helen Lindkvist-Katz

Studievägledare
KG
Innehållsgranskare:
Johanna Andresen
2024-03-20