För studenter på kursen Ortopedisk radiologi kurskod 1RS035

Denna kurs är en av de fördjupningskurser som ges under termin 6 på utbildningen. Det är två perioder (sista 10 veckorna). Information om hur du söker till fördjupningskurserna och vilka som ges kommer i början av termin 6.

Kursplan

Kursinformation

I kursen behandlas rörelseapparatens anatomi och fysiologi samt patologiska processer. Detta inkluderar även pediatrisk ortopedi.

Kursen behandlar även olika modaliteter inom den diagnostiska radiologi, såsom konventionell radiologi, datortomografi, MRT, ultraljud och nuklearmedicin. Studenten tränas att identifiera normala anatomiska strukturer och patologiska processer i bildmaterial från olika modaliteter. Här diskuteras även aktuella forskningsområden inom ortopedisk radiologi för att exempelvis belysa metodförbättringar och kvalitetssäkring.

Kursen innehåller genomgång av behandlingsprinciper och rehabilitering för ortopediska sjukdomstillstånd. Detta innefattar medicinska såväl som kirurgiska behandlingar samt de komplikationer som kan uppstå i samband med dessa. Vissa behandlingsprinciper studeras genom fältstudier.

Kursvärdering och kursanalys

Kontaktuppgifter

Profile image

Anna Hellström

Kursadministratör
PT
Innehållsgranskare:
Anna Hellström
2024-04-09