För dig som är student på Sjuksköterske­programmet Behörighetskrav

Här hittar du behörighetskraven som gäller för Sjuksköterskeprogrammet Campus och Distans.

Gäller för Utbildningsplan: 1SJ17, 1S217, 1SJ18 och 1S218

Tillträde till termin 2

Moment 1: Forskningsmetodik, 3 hp och genomförda fältstudier i kursen Sjuksköterskans profession och omvårdnad som vetenskap (1SJ010)

Tillträde till termin 3: 

Samtliga kurser från termin 1. Termin 2: Godkänd bedömning från verksamhetsförlagd utbildning 9 hp (1SJ021)

Tillträde till Termin 4: 

Samtliga kurser från termin 1 och 2. Termin 3: Godkänd bedömning från verksamhetsförlagd utbildning 9 hp (1SJ022)

Tillträde till termin 5

Samtliga kurser från terminerna 1-3. Termin 4: Godkänd bedömning från verksamhetsförlagd utbildning 7,5 hp + 7,5 hp (1SJ023, 1SJ024)

Tillträde till termin 6: 

Samtliga kurser från termin 1-4. Termin 5: Godkänd bedömning från verksamhetsförlagd utbildning 9 hp (1SJ026)

Det kan även finnas särskilda behörighetskrav inom en termin om en kurs kräver vissa förkunskaper (läs mer i kursplanen för respektive kurs). Dispens från behörighetskraven till högre termin.

Beslut gällande dispenser fattas av Studiesociala kommittén (SSK). Dispensansökan ska vara studievägledaren tillhanda senast en vecka innan Studiesociala kommittén har sitt möte. Beslutet är möjligt att överklaga.

KG
Innehållsgranskare:
Anette Stålbalk
2023-06-20