För dig som är student på Tandhygienist­programmet Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) tandhygienistprogrammet

Ett övergripande syfte med den verksamhetsförlagda delen inom utbildningsprogrammen är att studenten får möjlighet att vidareutveckla ett professionellt förhållningssätt och en yrkesidentitet, men också att tillämpa och integrera teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter.

Verksamhetsintegrerat lärande (VIL)

Verksamhetsintegrerat lärande (VIL) är ett samlingsbegrepp för de pedagogiska modeller som bygger på samverkan och integrering mellan högre utbildning och arbetsliv. VIL kan ske i form av verksamhetsförlagd utbildning (VFU), studiebesök, auskultation, hospitering eller fältstudier inom öppen och sluten hälso- och sjukvård, omsorg eller annan relevant verksamhet.

Universitetstandvården

Preklinisk/klinisk färdighetsträning på tandhygienistprogrammet sker främst på Universitetstandvårdens kliniker på Karolinska Institutet. 

Vid universitetstandvården utbildas framtidens tandvårdspersonal, såsom tandläkare, tandhygienister och specialisttandläkare. Här möts kliniker och forskare som tillsammans bidrar till att nå institutionens vision att vara världsledande inom oral hälsa och förbättra människors livskvalitet. Det är totalt 150 medarbetare, fördelade på 7 kliniker, som tillsammans med studenter behandlar olika patientkategorier.

Universitetstandvården finns huvudsakligen på campus Flemingsberg.

VFU

Verksamhetsförlagd utbildning ingår på termin 6, med träning i pedodonti med barn och ungdomar i Folktandvården, Region Stockholm. 

Hälsodeklaration och hälsointyg

Inför det att studenterna har auskultation (observation) inom Region Stockholm på termin 1 på kursen Oral hälsa - klinik 1, behöver varje student lämna in en hälsodeklaration och skaffa ett hälsointyg. Samma hälsointyg kan sedan användas inför studentens VFU på termin 6 på kursen Oral hälsa - klinik 6.

Om hälsointyg och hälsodeklaration

Information om detta kommer även vara tillgängligt i respektive kursrum i Canvas. 

PK
Innehållsgranskare:
Paula Karlsson
2023-09-27