För dig som är student på Tandhygienist­programmet Programöversikt tandhygienistprogrammet

Information om bl.a. utbildningsplan, programmets upplägg och kurser samt översiktsschema.

Utbildningsplan

Tandhygienistprogrammet 1TY19 leder till en tandhygienistexamen om 180 hp, dock ingen kandidatexamen. Tandhygienistexamen om 180 hp ger behörighet att söka studier på avancerad nivå (magister)

Nedan finns en lista på de kurser som ges på utbildningen, om du klickar på kursnamnet länkas du till de öppna kurswebbarna. Där finns övergripande information om kurserna och kontaktinformation till kursansvarig lärare/examinator.  

Du kan också söka fram kursplaner i KI:s kursplanearkiv.

lärplattformen Canvas finns kursrum med information, eventuella detaljscheman, presentationer från föreläsningar osv. Det är endast studenter som har en registrering i Ladok på de aktuella kurserna som kan se dem i Canvas.

Kurs-, års- och momentansvariga lärare

Kursveckoöversikt

Kursveckoöversikten visar hur kurserna och de ingående momenten löper under varje termin. Den publiceras senast fyra veckor innan terminsstart.  

Översiktsschema

Översiktsschemat ger dig en överblick av kurserna under terminen och de undervisningsaktiviteter som ingår och publiceras senast 2 veckor innan terminsstart.

Eventuella detaljscheman finns i kursrummen i Canvas. Observera att du inte får tillgång till kursrummen förrän du har registrerat dig på kursen i Ladok.

Tentaschema

Detta är en översikt av de tentor som ges på programmet. Anmälan är obligatorisk för få delta. Du behöver vara registrerad på kursen för att kunna anmäla dig till tentamen. För frågor om anmälan kontakta kursens utbildningsadministratör. För frågor om omregistrering på kurs du gått vid något tidigare tillfälle kontakta studievägledare. 

Observera att uppdateringar kan ske på kort varsel vad gäller ändringar av t.ex. lokal, så gå in och titta på tentamensschemat kontinuerligt inför varje examination.

Terminstider

Terminstider för KI:s utbildningar på grund- och avancerad nivå.

Obs! Nyantagna studenter på tandhygienistprogrammet (termin 1) börjar terminen en vecka tidigare än andra program.

PK
Innehållsgranskare:
Paula Karlsson
2024-06-27