För dig som är student på Tandläkarprogrammet Kontakuppgifter tandläkarprogrammet

Här hittar du kontaktuppgifter till programansvariga funktioner inom programmet.

Kansliet för grund- och forskarutbildning

Besöksadress

Alfred Nobels Allé 8, 1 trappa upp (plan 5), Campus Flemingsberg

Postadress

Karolinska Institutet, Box 4064, 141 04 Huddinge, Sweden

 

På kansliet samlas grundutbildningsansvarig/studierektor, utbildningsadministratörer, studievägledare och handläggare. 

För programdirektor och internationell handläggare vänligen se i listan nedan. 

Grundutbildningsansvarig/studierektor

Margareta Hultin

Lektor/övertandläkare

Programdirektor

Alfred Nobels Allé 8, 2 trappor upp (plan 6), Campus Flemingsberg

Karin Garming-Legert

Adjunkt/övertandläkare

Utbildningsadministratör

Anna-Maria Nordvall

Utbildningsadministratör, termin 1-6 (år 1-3), inkl valbara kurser

Cecilia Vestlind

Utbildningsadministratör, termin 7-10 (år 4-5)

Studievägledare

Handläggare

Paula Karlsson

Handläggare

Internationell handläggare

Besöksadress: Berzelius väg 3, 17165 Solna

Postadress: UF Universitetsförvaltningen, UF UFS stöd till Program- och utbildningsnämnder, 171 77 Stockholm

 

Kontaktuppgifter till kursansvariga lärare/examinator finns i kursrummen i lärplattformen Canvas och på de öppna kurswebbarna