För studenter på kursen Tema undersökning – Anatomi (7,5 hp) kurskod 1FY018

Välkommen till anatomikursen som kommer att ge dig basala kunskaper om kliniskt viktiga delar av kroppens anatomi. Detta är kunskaper av stor betydelse för att du ska kunna tillgodogöra dig senare delar av din utbildning, men också grundläggande fakta som du kommer att använda dagligen i din kommande yrkesverksamhet. Vi använder oss av katedral undervisning i kombination med tutorledda TBL-moment och självstudier med bland annat anatomimodeller och virtuella hjälpmedel.

Kursplan

Anatomisk illustration från 1600-talet, brun krita.
Muscle maninkin, Tabulae Anatomicae, kopparstick av Pietro da Berrettini. Från Hagströmerbibliotekets samlingar.

Schema

Var uppmärksam på var och när föreläsningar och gruppövningar sker. Enligt de beslut som nu föreligger kommer kursen initialt ha de katedrala föreläsningarna på distans, men nya direktiv kan komma med kort framförhållning, speciellt under pandemitiden. Kolla därför TimeEdit ofta och regelbundet.

TimeEdit 

Kontaktuppgifter

Ola Hermanson

Kursansvarig

Marianne Rothoff

Utbildningsadministratör

Covid-19

Fysioterapeutprogrammet har beslutat att initialt fortsätta med digital undervisning där det är möjligt. Praktiska moment såsom färdighetsträning, VFU samt examination kommer att ske på campus men med åtgärder för att minimera smittspridning. Sådana undervisningsmoment får ske enskilt eller i små grupper.

Mer information om undervisningen under VT22 för kursen Tema undersökning – Anatomi kommer att läggas upp här om nya beslut fattas.

Information till studenter om undervisning med anledning av corona

 

Kursanalys och kursvärdering

Kursmeddelanden

 

OH
Innehållsgranskare:
Marianne Rothoff
2023-10-04