För studenter på kursen Tema undersökning – Anatomi (7,5 hp) kurskod 1FY018

Välkommen till anatomikursen som kommer att ge dig basala kunskaper om kliniskt viktiga delar av kroppens anatomi. Detta är kunskaper av stor betydelse för att du ska kunna tillgodogöra dig senare delar av din utbildning, men också grundläggande fakta som du kommer att använda dagligen i din kommande yrkesverksamhet. Vi använder oss av katedral undervisning i kombination med tutorledda TBL-liknande moment och visningar och självstudier med bland annat anatomimodeller och virtuella hjälpmedel.

Kursplan

Anatomisk illustration från 1600-talet, brun krita.
Muscle maninkin, Tabulae Anatomicae, kopparstick av Pietro da Berrettini. Från Hagströmerbibliotekets samlingar.

Schema

Var uppmärksam på var och när föreläsningar och gruppövningar sker. Enligt de beslut som nu föreligger kommer kursen initialt ha de katedrala föreläsningarna på distans, men nya direktiv kan komma med kort framförhållning, speciellt under pandemitiden. Kolla därför TimeEdit ofta och regelbundet.

TimeEdit 

Kontaktuppgifter

Profile image

Ola Hermanson

Kursansvarig
Profile image

Marianne Rothoff

Utbildningsadministratör

Covid-19

Även om pandemin ligger bakom oss så figurerar COVID-19 och andra virus flitigt i samhället, och vi önskar därför att hänsyn och försiktighet visas.

Mer information om undervisningen under VT24 för kursen Tema undersökning – Anatomi kommer att läggas upp här om nya beslut fattas.

 

Kursanalys och kursvärdering

Kursmeddelanden

 

OH
Innehållsgranskare:
Ola Hermanson
2024-01-16