För dig som är student på Fysioterapeut­programmet Programöversikt

Här hittar du en översikt av fysioterapeutprogrammets ingående kurser, ramschema samt utbildningsplan.

Utbildningen omfattar teoretiska kunskaper, praktiska färdigheter och professionellt förhållningssätt. En del av utbildningen sker i hälso- och sjukvårdens verksamheter, så kallad verksamhetsintegrerat lärande (VIL). Det finns goda möjligheter att inom ramen för programmet genomföra delar av studierna utomlands. Vi har avtal med universitet i Norden, Europa och övriga delar av världen. Grundutbildningen ger möjligheter att studera vidare på avancerad nivå med magister/master och även forskarutbildning.

Programmets ingående kurser

Här på programwebben får du en översikt av alla ingående kurser i fysioterapeutprogrammet samt allmän information för dig som är student. Varje enskild kurs har sedan en egen kurswebb där du hittar ett detaljerat schema, kontaktuppgifter till kursansvarig lärare och utbildningsadministratör. 

Termin 1

Termin 2

Termin 3

Termin 4

Termin 5

Termin 6 

Ramschema

Ramschemat ger dig en överblick av när kurserna börjar och slutar under terminen och när du har VIL/VFU samt examination. Ramschemat publiceras senast 4 veckor innan terminsstart. Detaljerade scheman för kurserna hittar du på respektive kurswebb.

Ramschema VT24

Ramschema HT24

Terminstider

Terminstider för KI:s utbildningar på grund- och avancerad nivå.

Utbildningsplan

I utbildningsplanen hittar du de övergripande målen för programmet, innehåll och upplägg. Nedan finner du de två senast gällande utbildningsplanerna. Äldre utbildningsplaner kan du söka fram i Karolinska institutets kurs- och utbildningsplanearkiv

Medverkande institutioner

Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle är programansvarig institution för fysioterapeutprogrammet, en del av kurserna inom programmet ges av andra institutioner. Medverkande institutioner med kursansvar inom fysioterapeutprogrammet:

  • Institutionen för fysiologi och farmakologi
  • Institutionen för neurovetenskap
  • Institutionen för klinisk neurovetenskap
  • Institutionen för laboratoriemedicin
  • Institutionen för molekylär medicin och kirurgi
  • Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus
AP
Innehållsgranskare:
Kathrin Dellblad
2024-04-16