För studenter på kursen Terapiplanering 2 kurskod 2TL087

Kursen omfattar hur man upprättar en strukturerad och övergripande sjukdomsinriktad terapiplan, föreslår och motiverar behandlingsalternativ vid kariologiska, parodontala och endodontiska sjukdomstillstånd anpassade efter patientens ekonomiska, sociala och allmänmedicinska förutsättningar, med hänsyn till lika villkor. Protetiska behandlingsalternativ, behandlingsgång tas också upp liksom hur Tandvårdsstödet används i samband med terapiplanering.

Kursplan

Välkommen!

För att delta på kursen och få tillgång till kursmaterialet behöver du först kursregistrera dig. Det gör du som student själv i Ladok för varje kurs som ingår i programmet. Registreringsperioden är från och med sju dagar före kursstart till och med två dagar efter kursstart. Mer information om webbregistrering. Efter att du har kursregistrerat dig i Ladok får du automatiskt tillgång till den låsta kurswebben i Canvas.

Schema

Översiktsschema för terminen publiceras på programwebben två veckor innan terminsstart. Eventuellt detaljschema för kursen publiceras på den lösenordsskyddade kurswebben i Canvas.

Kursvärdering och kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Här publiceras kursanalys baserad på kursvärderingens resultat tillsammans med resultatet från kursvärderingen (utan fritextsvar) senast en månad efter kursens slut.

Kontaktuppgifter

Profile image

Kåre Buhlin

Kursansvarig
+46852488276
Profile image

Johanna Andresen

Utbildningsadministratör

Helen Lindkvist-Katz

Studievägledare
KB
Innehållsgranskare:
Cecilia Vestlind
2023-11-08