För dig som är student på Utbytesstudier Utbytesstudier terminsvis inom läkarprogrammet

På läkarprogrammet kan du åka på utbytesstudier under termin 6, 7, 9, 10 och 11. Utbudet varierar på respektive termin.

En del av våra partneruniversitet har liksom Karolinska Institutet fasta perioder när de kan ta emot studenter. Söker du till något av dessa universitet, bör du planera dina studier noga.

Utbyte på T6 - Klinisk medicin

Vid en del universitet kan du läsa en hel kurs motsvarande kursen Klinisk medicin men många erbjuder kliniska rotationer där du gör praktiska placeringar och läser in teori på egen hand.

Notera att ett utbyte inom Norden ger meriten "Internationell prägel" när du söker utbyte under senare del av din utbildning.

Om du genomför ett utbyte under T3-6 - kan du söka ännu en gång inom Europa och behålla din prioritet. Exempel: Om du gjort ett utbyte i Prag under T6 kan du söka ett utbyte inom Erasmus+ under T9 med bibehållen prioritet. Gör du ett utbyte i Oviedo under T7 har du inte prioritet om du söker ännu ett utbyte inom Erasmus+, utan får söka i mån av plats.

Dessa universitet kan ta emot studenter för utbytesstudier på motsvarande T6

Utbyte på T7 - Klinisk medicin inriktning kirurgi

Vid en del universitet kan du läsa en hel kurs motsvarande kursen Klinisk medicin inriktning kirurgi men många erbjuder kliniska rotationer där du gör praktiska placeringar och läser in teori på egen hand.

Notera att ett utbyte inom Norden ger meriten "Internationell prägel" när du söker utbyte under senare del av din utbildning.

Observera: I de fall där värduniversitetets termin sträcker sig längre än KIs (och momenten således inte kan anses vara avklarade) har studierektorer och Tema 4-ordförande beslutat att studenten får skriva resttentamen och inte vid ordinarie tillfälle.

Dessa universitet kan ta emot studenter för utbytesstudier på motsvarande T7

Utbyte på T9 - Klinisk medicin inriktning neuro, sinnen, psyke

Vid en del universitet kan du läsa en hel kurs motsvarande kursen Klinisk medicin - inriktning neuro, sinnen, psyke men många erbjuder kliniska rotationer där du gör praktiska placeringar och läser in teori på egen hand.

Notera att ett utbyte inom Norden ger meriten "Internationell prägel" när du söker utbyte under senare del av din utbildning.

Dessa universitet kan ta emot studenter för utbytesstudier på motsvarande T9

Utbyte på T10 - Klinisk medicin inriktning reproduktion och utveckling

Vid en del universitet kan du läsa en hel kurs motsvarande kursen Klinisk medicin - inriktning reproduktion och utveckling.men många erbjuder kliniska rotationer där du gör praktiska placeringar och läser in teori på egen hand.

Dessa universitet kan ta emot studenter för utbytesstudier på motsvarande T10

Utbyte på T11 - SVK

SVK-perioden på T11 består av av 10 veckors valfria kurser (15 hp). 

Kanske måste du söka en kompletterade SVK under termin 11 (Termin 11X) för att få ihop tillräckligt med poäng. 

Du bör vara beredd på att eventuellt inte kunna vara med på examenshögtiden, vilket du markerar i ansökningsformuläret genom att svara på frågan ”Är du intresserad av att delta i utbytesprogrammet även om du blir försenad med studierna vid KI”. Även om du skulle missa själva examenshögtiden kan du ansöka om examen när ditt utbyte är färdigt och samtliga poäng rapporterats in i Ladok.

Universitet utanför Europa

Via länken nedan ser du aktuella perioder för utbyte vid respektive universitet utanför Europa (med reservation för eventuella ändringar). Minimilängd för utbytesstudier genom LINK är minst 8 veckor.

Dessa universitet utanför Europa kan ta emot studenter för utbytesstudier på motsvarande T11 SVK

Utbytesuniversitet inom Europa och Norden 

Dessa universitet inom Europa och Norden kan ta emot studenter för utbytesstudier på motsvarande T11 SVK