För dig som är student på Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Röntgensjuksköterskeprogramme

Ett övergripande syfte med den verksamhetsförlagda delen inom utbildningsprogrammen är att studenten får möjlighet att vidareutveckla ett professionellt förhållningssätt och en yrkesidentitet, men också att tillämpa och integrera teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter. På denna sida hittar du information om VFU samt sådant som krävs inför.

Verksamhetsintegrerat lärande (VIL)

VIL är ett samlingsbegrepp för de pedagogiska modeller som bygger på samverkan och integrering mellan högre utbildning och arbetsliv. På röntgensjuksköterskeprogrammet finns VIL i form av verksamhetsförlagd utbildning (VFU), studiebesök och auskultation. Alla studenter som genomför VFU måste ha ett e-Tjänstekort. För att få ett e-Tjänstekort börjar du med att genomgå webbutbildningen JoBSH, som är en grundläggande utbildning i Journalhantering, Bemötande, Sekretess och Hygien.

Det är viktigt att du blir godkänd på JoBSH före för den första VFU:n på termin 1. Den startar första veckan i oktober. 

Mer infomration om e-tjänstekort student hittar du via länken: https://vardgivarguiden.se/it-stod/etjanstekort/student/

JoBSH och e-Tjänstekort

Så här går du tillväga för att få ett e-Tjänstekort:

1. Genomför webbutbildningen JoBSH (Grundläggande utbildning i Journalhantering, Bemötande, Sekretess och Hygien) 

Information om JoBSH och länk till utbildningen                                                   

2. Fotografera dig

När du är godkänd på webbutbildningen JoBSH skickas automatiskt en beställning för e-Tjänstekort. Din beställning är giltig i tre månader efter godkänd JoBSH-utbildning. Kontakta jessica.ekberg@ki.se om du behöver en ny beställning. Du fotografera dig i fotoautomaten som finns på eTjänstekortkontoret utan att beställa någon tid. Adress: Hälsingegatan 49, plan 3 (ta trappan till vänster 1 tr upp). Det är VIKTIGT att du tar med dig giltig ID-handling.

Information om ditt e-tjänstekort

3. Hämta ut e-Tjänstekort

När kortet är klart och du har fått PIN-koder från Telia hemskickade till din folkbokföringsadress ska du hämta ut kortet. Du kan hämta kortet kl 8:00-15:30 på drop-in hämtning av e-Tjänstekort. Kortet hämtar du på samma plats där du fotograferade dig, Hälsingegatan 47. Det är VIKTIGT att du tar med dig giltig ID-handling samt dina PIN-koder, annars kan inte kortet lämnas ut.

OBS! e-Tjänstekort som ej har hämtats ut inom tre månader kommer att förstöras (kortet kostar 750 kr). Se därför till att hämta ut ditt kort direkt när du fått kuvertet med dina koder hemskickat till din folkbokföringsadress. 

PIN- och PUK-koder

Om ditt kort spärrats, vilket kan hända om du slår in fel pinkod tre gånger, kan du låsa upp kortet med hjälp av pukkoden. Pukkoden finns med i kuvertet som du fått från TeliaSonera och som du använde när du hämtade ut ditt kort. Om du behöver hjälp med att låsa upp ditt kort, alt har förlorat ditt pinkodskuvert kan du kontakta SLLIT Servicedesk, telefonnummer 08-123 700 20 eller e-post: servicedesk.sllit@sll.se

Borttappat kort

Kortet måste spärras, läs om det i dokumentet information om ditt eTjänstekort. 

Om du har tappat bort ditt kort krävs en beställning från lärosätet för att utfärda ett nytt kort. Mejla ditt namn och personnummer till jessica.ekberg@ki.se.

Hälsodeklaration och hälsointyg

Hälsodeklaration (aktuellt från och med termin ett)

I syfte att förhindra smittspridning vid vårdtagarnära arbete ska studenter som ska genomföra praktik inom Region Stockholm, på samma sätt som anställda, göra en hälsodeklaration och ha ett hälsointyg. Hälsointyget måste du ha ordnat till dess att du börjar din första VFU. Det är Studenthälsan som utfärdar hälsointyget. Information om hur du gör för att få ditt hälsointyg finns på sidan om verksamhetsförlagd utbildning och hälsointyg.

Det kan ta upp till fyra veckor innan ett hälsointyg är klart, beroende på om ytterligare hälsoundersökning krävs. 

Det är mycket viktigt att du tar reda på vilka vaccinationer och barnsjukdomar du har haft. Då kommer du kunna få ditt hälsointyg snabbare.

Studenthälsan på KI går igenom din deklaration och utfärdar ett hälsointyg som du kan komma att behöva visa upp på din VFU-placering. Beroende på svaren i din deklaration kommer Studenthälsan eventuellt kontakta dig för kompletterande uppgifter. Kontakt sker via telefon eller sms. 

Hälsointyg

Hälsointyget skickas med post till din adress som du har i Ladok.

Förändras inte ditt hälsotillstånd, behåller du samma hälsointyg genom hela utbildningen. Intyget ska visas upp första dagen på dina VFU-placeringar.

I likhet med övrig hälso-och sjukvård omfattas Studenthälsan av sekretesslagen (Offentlighet- och sekretesslag 2009:400). Hälsodeklarationen och hälsointyget kommer att ingå i din journal på Studenthälsan i enlighet med Patientdatalagen 2008:355.

Vid frågor om hälsodeklaration samt hälsointyg, vänd dig till Studenthälsan.

Frågor och svar, hälsodeklaration/hälsointyg.

Kliniskt PlaceringsProgram, KliPP

Du som har verksamhetsförlagd utbildning (VFU) kan nu logga in i Kliniskt PlaceringsProgram (KliPP) för att se dina egna placeringar (tid, plats, kontaktuppgifter till handledare mm).

Du loggar in med den mailadress du använder som student som användarnamn och första gången du loggar in är lösenordet bytut, därefter väljer du själv ett lösenord.

Dina kliniska placeringar, KliPP

Vad kan jag se i KliPP:
1. Du kan bara se dina egna placeringar.
2. Du kan bara se de placeringar som är fastställda - och det finns alltid viss reservation för ändringar.
3. Din möjlighet att ta del av VFU är beroende av att du uppfyller behörighetskraven för aktuell kurs.

Om du har glömt ditt lösenord till KliPP, kontakta jessica.ekberg@ki.se så hjälper hon dig med nytt.