Studieteknik och studievanor

Vill du vässa din studieteknik? Få balans i dina studier? Här hittar du tips på hur du kan plugga smartare.

När du pluggar på universitetet förväntas du ta ett stort ansvar för dina studier. En stor del av den lediga tiden används till självstudier. Det kräver motivation, självdisciplin, koncentration och planering. Din studieteknik blir därför ett viktigt verktyg för att du ska lyckas med dina studier och samtidigt få tid till annat i livet

 • Planera dina studier så att du slipper bli stressad inför tentamen och inlämningsuppgifter Stressig läsning försvårar djupinlärning. Det blir bara läsning på ytan och du missar sammanhang och orsaker och glömmer snabbt vad du lärt dig.

 • För att lära dig på djupet måste du se händelser, samband och orsaker i sitt rätta sammanhang. Det är också viktigt att du försöker relatera till om du redan kan något om det du skall plugga in. Det tränar dig i att skapa helheter och koppla samman företeelser.

 • I stället för att sitta i tre timmar och läsa halvt om halvt sovandes/vaken är det mer effektivt att läsa en timma och ta en paus. Av rent biologiska och fysiologiska skäl blir vi trötta. Hjärnan behöver sortera och smälta all information den tagit in för att effektivt ta in ytterligare information.

 • Genom att diskutera det du läst med dina studiekamrater får du nya perspektiv och infallsvinklar. Kanske de reflekterat över något du missat eller så har du svaret på något de inte kan.

 • Tänk "Det går bra, jag fixar det". Sätt delmål att nå upp till: "När jag läst till sidan 35 är jag klar och kan ..." (fyll i valfritt alternativ här, t.ex. träna/käka lite god choklad/skypa med min kompis/kolla favoritbloggen). Försök hitta positiva tankar om ditt studieliv, din framtid, om dig och ditt liv - fler sådana tankar kan ge mer energi.

 • Ta för vana att anteckna viktiga saker på lektionerna. Det är till hjälp när du ska plugga inför tentan. Anteckna nyckelord, begrepp och termer och viktiga meningar. Skriv rent och strukturera dina anteckningar så fort som möjligt - innan du glömmer.

 • Ta tillfället i akt att ställa frågor under föreläsningarna - du har en expert framför dig. Använd det tillfället! Förmodligen sitter det flera andra i salen och undrar över samma saker som du ... ("Det är nog bara jag som inte fattar, alla andra är med ...")

 • I god tid innan ett prov - sammanfatta det viktigaste ur litteraturen. När du pluggar, gör understrykningar för det viktiga. Testa att sammanfatta texten. Gå sedan tillbaka till litteraturen och se efter om du missat något viktigt. Om du gjort detta grundligt behöver du bara läsa din egen sammanfattning inför provet.

 • Viktigast av allt är motivation och din vilja att lära dig mer om det som ska bli ditt framtida yrke. Genom att lyfta blicken och se slutmålet med dina studier så kommer det att hjälpa till att ge dig den "boost" du behöver för att orka när studierna är tuffa.

Kom ihåg det du lär dig - minnesregler

 • Skapa minnen när du pluggar

Vi minns inte utan vidare. Ny kunskap måste kopplas ihop med något annat vi redan har i huvudet för att sitta. Ett knep är att lägga till "... för att ..." till varje sak man vill minnas, t.ex. "aminosyran heter valin, för att ..." och sedan en hittepå-förklaring, allt för att skapa en koppling.

 • Minnesregler

Levande bilder och berättelser, gärna överdrivna och absurda, är lättare att minnas än abstrakta resonemang. Tänk på hur saker ser ut, vad de låter som, hur de känns för att göra minnena starkare. För att minnas namnet på en medicin eller symptomen på en sjukdom, föreställ dig en känd person (Snövit? Gandalf? Cleopatra?) som drabbas av sjukdomen och uppvisar de olika sjukdomstecknen, kraftigt överdrivna.

 • Retrospektion

Inre tillbakablick, så kallad retrospektion, är en sorts minnesteknik som inte bygger på att skapa associationer och kopplingar. Istället vänder man blicken inåt och spelar upp för sin inre syn hur något man var med om var, man återupplever det. Efter en föreläsning, efter ett webinarium, en labb osv så kan man ta en stund och gå igenom det igen mentalt. Detta förstärker minnet, och över även upp uppmärksamheten.

 • Korta sessioner, paus och repetition

Arbetsminnet är en liten kopp, som måste tömmas i långtidsminnets stora hink då och då. När vi ska plugga in fakta behöver vi därför jobba i korta sessioner om tjugo-trettio minuter där vi skapar minnesberättelser och sedan flyttar över dessa i ett mer långvarigt minne. Detta sker när vi tar en kort paus på ca 10 minuter och sedan förhör oss själva.

 • Intervallrepetition

Repetera, efter tio minuter, sedan dagen efter, efter en vecka och efter en månad. I stora drag. Detta kallas intervallrepetition eller "spaced repetition". Det tar minst en månad innan något vi lärt oss verkligen har satt sig. För att tillämpa detta behöver vi ett verktyg. En studiedagbok med tre-fyra bokmärken som pekar ut vilka dagar som ska repeteras varje dag eller flash-cardprogram som Anki (apps.ankiweb.net) är till stor hjälp.

Tekniker för att hantera krävande kurslitteratur

 • "Ska jag verkligen läsa det här?" Slentrianläsning är inte så effektivt. Bestäm dig för om du ska läsa en text eller inte. Formulera gärna för dig själv ett mål med ett läspass: "Jag ska läsa det här kapitlet för att få svar på frågan om glykolysen/DNA/tuberkulos". Eller " Jag ska läsa det här för att få ett hum om vad det handlar om." "Jag ska sammanfatta kapitlet i fem huvudpunkter."
 • Översiktläs! Innehållsförteckningar, sammanfattningar, inledningar, instuderingsfrågor och liknande lättåtkomlig information är värdefull. Läs dessa först, så att du får en överblick innan du går in på detaljer.
 • Förståelsen kommer så småningom, och inte alltid vid första läsningen. Att skumma igenom en text några gånger för att vänja sig vid den kan underlätta när man senare ska fördjupa sig i samma text.
 • Djupläs i korta, fokuserade pass på 20-30 minuter i sänder. Sammanfatta vad du läser i egna ord, mentalt eller i anteckningar. Ta en kort paus mellan läspassen och förhör dig själv på föregående läspass innan du fortsätter med nästa. Om du inte kan säga "Denna text handlade om XYZ och det viktigaste var PQR", så är du inte klar än.
 • Håll en penna i handen när du läser. För den under raderna som en hjälp för ögat och koncentrationen, och som en påminnelse om att detta är "jobbläsning", och inte nöjesläsning. Gör markeringar och skriv upp frågor du kommer på.