Verksamhetsförlagd utbildning och hälsointyg

Många av KI:s utbildningsprogram har Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och Verksamhetsintegrerat lärande (VIL). Det betyder att du som student får möjlighet att vidareutveckla ditt professionella förhållningssätt och en yrkesidentitet. Du får också möjlighet att tillämpa och integrera teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter. 

För att förhindra smittspridning vid vårdtagarnära arbete ska du vid VFU/VIL visa upp ett hälsointyg som utfärdas av Studenthälsan. Följ de 4 stegen nedan!

Så här går du till väga för att skaffa ditt hälsointyg - 4 steg

Steg 4 – Obligatorisk webbutbildning och eTjänstekort

Du som ska delta i någon form av VIL/VFU måste genomgå den obligatoriska webbutbildningen JoBSH: Journalhantering, Bemötande, Sekretess och Hygien. Efter genomförd och godkänd utbildning kommer du att få ett eTjänstekort i Region Stockholm. Du kommer att få mer information av ansvariga på ditt program.