Verksamhetsförlagd utbildning och hälsointyg

Många av KI:s utbildningsprogram har Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och Verksamhetsintegrerat lärande (VIL). Det betyder att du som student får möjlighet att vidareutveckla ditt professionella förhållningssätt och en yrkesidentitet. Du får också möjlighet att tillämpa och integrera teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter. 

För att förhindra smittspridning vid vårdtagarnära arbete ska du vid VFU/VIL visa upp ett hälsointyg som utfärdas av Studenthälsan. Följ de 3 stegen nedan!

Så här går du till väga för att skaffa ditt hälsointyg - 3 steg

Relaterad information