Behörighet till utbildning på forskarnivå

En förutsättning för antagning till forskarutbildningen är att du uppfyller kraven för grundläggande- och särskild behörighet i engelska. I bedömningen av grundläggande och särskild behörighet tillämpas bland annat Sveriges universitets- och högskoleförbunds (SUHF) och Universitets- och högskolerådets (UHR) riktlinjer.

Grundläggande behörighet 

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: 

 1. avlagt en examen på avancerad nivå, 
 2. 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng från avancerad nivå, eller 
 3. har förvärvat sig motsvarande kunskaper i Sverige eller utomlands 

Högskolan får för en enskild sökande medge undantag från kravet på grundläggande behörighet, om det finns särskilda skäl. Se Högskoleförordningen 7 kap 39 §

Notera att dina studier måste vara avlagda vid ett internationellt erkänt universitet.  

Särskild behörighet i engelska 

Alla presumtiva doktorander behöver intyga att de har kunskaper i engelska (motsvarande gymnasiekursen Engelska 6/Engelska B med godkänt betyg). 

Sökanden med akademiska meriter från Norden 

Presumtiva doktorander som uppfyller grundläggande behörighet (enligt kap. 7, 39 § punkt 1 eller 2, se ovan) genom akademisk utbildning från ett nordiskt lärosäte bedöms uppfylla språkkravet i engelska. Detta innebär att presumtiva doktorander som uppfyller grundläggande behörighet genom akademisk utbildning från ett nordiskt lärosäte behöver endast ladda upp dokument som stryker grundläggande behörighet.

Sökanden med akademiska meriter utanför Norden

För information om hur blivande doktorander med utländska akademiska meriter, utländska gymnasiala meriter eller ett erkäntt engelska test kan intyga kunskaper i engelska, se English language requirements for doctoral education

Dokumentationskrav – svenska akademiska meriter 

Ladda upp följande handlingar för varje doktorandplats som du ansöker om via rekryteringssystemet Varbi. 

Avklarad utbildning på avancerad nivå 

Om du har en avklarad magister- eller masterexamen ska du ladda upp följande dokument: 

 • Examensbevis 
 • Resultatintyg 

Pågående studier på avancerad nivå 

Vid pågående magister- eller masterstudier ska du ladda upp följande dokument: 

 • Resultatintyg som visar de kurser du har avlagt på avancerad nivå 
 • Examensbevis för din kandidatexamen 
 • Resultatintyg för din kandidatexamen 

Dokumentationskrav – utländska akademiska meriter 

Ladda upp nedanstående handlingar för varje doktorandplats som du ansöker om via rekryteringssystemet Varbi.

Avklarad utbildning på avancerad nivå 

Om du har en avklarad magister- eller masterexamen ska du ladda upp följande dokument: 

 • Examensbevis för kandidat- och masterexamen på originalspråk 
 • Resultatintyg för kandidat- och masterexamen på originalspråk 
 • Diploma Supplement på originalspråk (om du har en) 
 • Dokumentation som styrker dina kunskaper i engelska 

En översättning krävs om originaldokumenten är utfärdade på något annat språk än svenska, danska, engelska eller norska. Översättningen behöver vara gjord av en auktoriserad översättare till något av dessa språk. Det kan förekomma landspecifika avvikelser från detta krav. Du kan läsa mer om vad som gäller angående översättningar längre ner på denna sida.

Pågående studier på avancerad nivå 

Vid pågående magister- eller masterstudier ska du ladda upp följande dokument: 

 • Examensbevis för kandidatexamen på originalspråk 
 • Resultatintyg för kandidatexamen på originalspråk 
 • Resultatintyg för dina studier på avancerad nivå på originalspråk 
 • Dokumentation som styrker dina kunskaper i engelska 

Om du har pågående studier på avancerad nivå utanför European Higher Education Area (EHEA) ska du utöver ovanstående även bifoga en utbildningsplan (syllabus) för ditt magister- eller masterprogram.

En översättning krävs om originaldokumenten är utfärdade på något annat språk än svenska, danska, engelska eller norska. Översättningen behöver vara gjord av en auktoriserad översättare till något av dessa språk. Det kan förekomma landspecifika avvikelser från detta krav. Du kan läsa mer om vad som gäller angående översättningar längre ner på denna sida.

Grundläggande behörighet - motsvarande kunskaper 

Om du inte uppfyller det grundläggande behörighetskravet genom punkt 1 eller punkt 2, enligt ovan, kan du även ansöka om en motsvarandebedömning. Var god bifoga: 

En översättning krävs om originaldokumenten är utfärdade på något annat språk än svenska, danska, engelska eller norska. Översättningen behöver vara gjord av en auktoriserad översättare till något av dessa språk. Det kan förekomma landspecifika avvikelser från detta krav. Du kan läsa mer om vad som gäller angående översättningar längre ner på denna sida.

Här finns mer information om bedömning av motsvarande kunskaper för grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå

Hur man skannar

Du måste skanna originalhandlingar (och inte bestyrkta kopior eller kopior). Skannade kopior kommer inte att godtas. Ifall dokumenten är utfärdade i färg så måste du skanna i färg. Se till att skanna alla sidor, inklusive fram- och baksidor. Se till att alla detaljer är synliga. 

Original handlingar

Dina examenshandlingar och resultatintyg måste vara officiellt utfärdade vilket vanligtvis betyder att de har utfärdats av registrator eller examensenheten vid ditt universitet. Dokumenten måste vanligtvis innehålla officiella stämplar och underskrifter av de utfärdande tjänstemännen.

Översättning

En översättning krävs om originaldokumenten är utfärdade på något annat språk än svenska, danska, engelska eller norska. Översättningen behöver vara gjord av en auktoriserad översättare till något av dessa språk. Det kan förekomma landspecifika avvikelser från detta krav. Karolinska Institutet använder sig av samma dokumentationskrav som University Admissions. Mer information om landspecifika dokumentationskrav hittar du på deras hemsida.

Kontakt 

Frågor gällande grundläggande och särskilda behörighet hänvisas till följande mejladress: doctoraleligibility@ki.se. Frågor gällande rekryteringsprocessen hänvisas till institutionen. Kontaktuppgifter hittar du i annonsen.