Skip to main content

Bli medlem i kåren

Kårerna bevakar utbildningarnas kvalitet och verkar ständigt för att utbildningarna ska vara så bra som möjligt för dig som student. Kåren har också en social funktion som ger dig chans att knyta kontakter och få vänner för livet.

odontologiska föreningen

På Karolinska Institutet finns två kårer:

Odontologiska föreningen (OF) 
Kåren för studenterna på tandläkar- och tandhygienistprogrammet

Medicinska föreningen (MF)
Kåren för alla övriga studenter (som inte går på tandäkar- och tandhygienistprogrammet). MF är den största kåren och Stockholms äldsta studentkår.

Som medlem i OF eller MF har du alla möjligheter att lära känna nya människor och, om du vill, visa upp dina dolda talanger.

Introduktionsaktiviteter för nya studenter

I början av terminen arrangerar kåren introduktionsaktiviteter för nyantagna studenter och ser till att du känner dig väl omhändertagen. Under terminerna erbjuder de allt ifrån idrottsaktiviteter, kulturarrangemang, körer, baler, sittningar och orkestrar till spex och kontakter med näringslivet och framgångsrika forskargrupper.

Studentrepresentanter

Dessutom utser kåren studentrepresentanter till ceremonier vid akademiska högtider och Nobelfesten. Kanske blir det du som bär fanan nedför trappan i Blå hallen nästa gång?