Digitala tjänster och verktyg för studenter

Som student på KI har du tillgång till en rad system, verktyg och e-tjänster att använda under dina studier. De flesta av tjänsterna använder du med ditt studentkonto. Har du problem med din inloggning kan du vända dig till Student-IT på universitetsbiblioteket. Du hittar länk till Student-IT längst ned på sidan.

Studentkonto

Studentkontot är nyckeln till alla KI:s e-tjänster. Alla som studerar på KI får ett studentkonto som ger dig tillgång till ett flertal tjänster såsom lärplattformen Canvas, e-post, KI:s trådlösa nätverk, Ladok och distansåtkomst till bibliotekets resurser.

Information om hur du registrerar ditt studentkonto och byter lösenord

Canvas

Canvas är KI:s lärplattform, där du som student hittar kursinformation, schema och litteraturlista. Beroende på hur din lärare väljer att genomföra kursen kan du också stöta på quizzar, inlämningsuppgifter, filmer, föreläsningsmaterial, diskussionsforum och mycket annat. Du hittar även ditt schema i Canvas.

Canvas studentguide är framtagen för att hjälpa dig som student att använda lärplattformen. Där hittar du flera korta filmer om hur systemet fungerar.

Canvas studentguide

Logga in i Canvas

E-post

Alla studenter på KI får en student-e-postadress när man registrerar sitt studentkonto. Se till att vidarebefordra e-post till din privata e-post om du inte håller koll på din student-e-post ofta. På så sätt slipper du att gå miste om viktig information från KI. Du kan också enkelt läsa din e-post i mobilen.

När du ska logga in i e-posten anger du din studentmejl som ditt användarnamn, alltså förnamn.efternamn@stud.ki.se. Lösenordet är samma som du har till övriga e-tjänster på KI (till exempel Canvas).

Logga in i studentmejlen

Vidarebefordra e-post

Läs e-post i mobilen

Ladok

Ladok ger dig överblick över dina studier. Här kan du bland annat registrera dig på dina kurser, se betyg, skriva ut studieintyg och ansöka om examen.

Lär dig mer om hur du använder Ladok

Logga in i Ladok med ditt KI-ID

Microsoft 365

Som student vid Karolinska Institutet har du tillgång till Microsoft Office 365. Du får tillgång till flera tjänster så som Word, Excel, Outlook och dokumentlagningssystemet OneDrive. Detta ger dig möjligheter för samarbete och kommunikation med exempelvis andra studenter och dina lärare.

Läs mer om hur du installerar Microsoft 365 för studenter

Microsoft Teams

Microsoft Teams är en del av Microsoft 365 och är ett verktyg som underlättar samarbete mellan studenter på KI. I Teams kan du skapa och delta i e-möten. Du kan även bjuda in mötesdeltagare som inte är studenter på KI. I Teams kan du även chatta, dela filer och integrera olika appar. Teams är ett bra verktyg för exempelvis grupparbeten, eftersom man kan arbeta i filer tillsammans, samt organisera uppgifter genom att lägga till en eller fler Planner-flikar till en teamkanal. Du kan då tilldela uppgifter till de olika teammedlemmarna.

Microsoft Teams

Stöd och hjälp med verktyget Teams hittar du direkt hos Microsoft

För att skapa en grupp i teams behöver du fylla i ett formulär. Klicka på länken nedan, logga in med din studentmejl och fyll i formuläret. Den som anmäler sig via formuläret blir sedan ägare av själva gruppen i Teams.

Fyll i formuläret för att skapa en grupp i Microsoft Teams

Trådlösa nätverket Eduroam

Eduroam är ett samarbete mellan högskolor och universitet i hela världen för att underlätta nyttjandet av varandras trådlösa nätverk. Eduroam finns tillgängligt på många lärosäten både i Sverige och utomlands. Använd alltid inställningarna som gäller för Karolinska Institutet, även på platser utanför KI:s campus.
Eduroam fungerar även på flera bibliotek i Stockholm och även på tågstationer, flygplatser och i hamnar.

Anslut till Eduroam

Zoom

Zoom kan användas inne i Canvas, men även som ett mötesverktyg utanför Canvas, med till exempel studenter från andra kurser, eller andra lärosäten.

Logga in i Zoom

Läs instruktionerna för att använda Zoom både via och utanför Canvas

Skriva ut

För att kunna kopiera, skanna och skriva ut behöver du ett studentkonto, och ett KI-kort.

Skriva ut och kopiera

Distansåtkomst till biblioteket (KIB)

När du inte sitter vid en dator på KI:s nätverk måste du bli igenkänd som KI-användare på något annat sätt, för att få tillgång till de tidskrifter, databaser och e-böcker som KI:s bibliotek tillhandahåller. På bibliotekets hemsida finns tips på olika sätt att få distansåtkomst till bibliotekets material, samt vad du kan göra när det inte fungerar.

Distansåtkomst till biblioteket

Inspera examination

Inspera examination är ett system som används vid KI för skriftlig digital tentamen på campus och på distans. Läs information om systemet och om hur du kan förbereda dig inför tentamen.

Inspera examination

Kliniskt PlaceringsProgram (KliPP)

För att kunna genomföra VFU/VIL registreras du först i Kliniskt PlaceringsProgram (KliPP) som är ett system för administrering av VFU-platser.

Logga in i KliPP

Tortalk

Uppläsningsverktyget Tortalk finns för nedladdning på egen dator, samt på samtliga datorer tillgängliga för studenter på KI. Studenter på grundnivå och avancerad nivå hämtar sin liscens via Student-IT. Doktorander hämtar sin licens via softwarecenter (för de institutioner som är anslutna till samordnad IT) eller licensansvariga på sina institutioner.

Bli inspirerad. På Tortalks sidor finns ett blogginlägg om en student som läst till läkarexamen med dyslexi.

Samtliga studenter har tillgång till Tortalk och verktyget kan också användas för att höra sin egen text läsas upp t.ex. för korrekturgenomgång.

Hämta din licens via Student-IT

Fler e-tjänster

Affinity – en programsvit bestående av tre delar: Photo, Designer och Publisher (i stort sett likvärdigt Adobes Photoshop, Illustrator och InDesign) 

SPSS – statistikprogram 

Legimus – webbtjänst för nedladdning av specialanpassad litteratur för dig som har svårt att läsa vanlig text (kräver intyg från samordnare för funktionsvariation) 

IT-support för studenter

Studentkommuni…
2023-06-21