Distansutbildningar

Här visas Karolinska Institutets alla distansutbildningar. Observera att vissa kurser och program endast ges vartannat år.

Distansutbildningar program 2022-2023

Distansutbildningar program 2021-2022

Distansutbildningar - kurser 2021-2022