Distansutbildningar

Här visas Karolinska Institutets alla distansutbildningar. Observera att vissa kurser och program endast ges vartannat år. Kurser som ges 2023/2024 publiceras i januari 2023.

Distansutbildningar program 2023-2024

Distansutbildningar kurser 2022-2023

S
Studentkommuni…
2022-11-23
Helene Svanholm