Distansutbildningar

Här visas Karolinska Institutets alla distansutbildningar. Observera att vissa kurser och program endast ges vartannat år.

Distansutbildningar - program 2021-2022

Distansutbildningar - program 2020-2021

Distansutbildningar – kurser 2020-2021

Distansutbildningar - kurser 2019-2020