Skip to main content

Distansutbildningar

Här visas Karolinska Institutets alla distansutbildningar. Observera att vissa kurser och program endast ges vartannat år.

Distansutbildningar - program 2019-2020

Distansutbildningar - program 2018-2019

Distansutbildningar - kurser 2019-2020

Distansutbildningar - kurser 2018-2019