Studera med funktionsnedsättning

Är du student och har en varaktig funktionsnedsättning? På Karolinska Institutet kan du ansöka om riktat pedagogiskt stöd för att underlätta för dig under din studietid. Målet är att alla studenter ska ha möjlighet att studera på lika villkor.