Julien läser läkarprogrammet på KI

Studenten Julien lärde sig svenska och flyttade från Schweiz för att läsa till läkare i Sverige. Här berättar han om läkarprogrammet på KI

Julien läkarstudent porträtt
Foto: Liza Simonsson

Du kommer från Schweiz och lärde dig svenska innan du kom till Sverige? Berätta lite om det!

Jag fick ett intresse för Norden för några år sedan efter en värmebölja i Schweiz. Eftersom jag tycker om språk funderade jag på att börja läsa norska eller svenska och valet föll på svenska då det var det enda av de två språken som gavs kurser i där jag bodde. Jag måste ändå medge att jag aldrig hade trott att det skulle ha en så pass stor inverkan på mitt liv.

Varför ville du läsa till just läkare och varför just i Sverige?

Jag var osäker på vad jag ville bli efter gymnasiet. Efter ett möte med en studievägledare på min skola och sedan en praktikperiod hos en familjeläkare samt en barnläkare i Schweiz, blev jag övertygad om att detta verkade vara det bästa jobbet för mig! Sverige blev ett naturligt val på grund av att läkarprogrammet här inte är lika tävlingsinriktad som i Schweiz, man läser bara en kurs i taget (även om flera ämnen kan sammansvetsas i en kurs) och man har betydligt fler praktiska inslag under programmets gång. KI är dessutom väldigt känt internationellt inom det medicinska området.

Vad är det bästa med din utbildning?

Att man får jobba med människor!

Hur ser en typisk vecka ut? 

Det kan se väldigt annorlunda ut beroende på vilken kurs man läser och om man befinner sig på den kliniska eller den prekliniska sidan av utbildningen. På den prekliniska delen som jag läser nu använder vi TBL (team based learning) i stort sett varje vecka. TBL innebär live-föreläsningar och inläsning under merparten av veckan, följt av en "testdag" (ingen press dock, vi betygssätts inte då!) där man får testa sina kunskaper om veckan som gått själv och i små grupper, och slutligen en appliceringsdag, där man får lösa korta essä- och flervalsfrågor i grupp. Varje vecka har en tema (t ex hjärtpatologi), men flera ämnen kan tas igenom (t ex farmakologi, immunologi, onkologi, osv.).

Under de kliniska terminerna varvar man teori med praktik på sjukhus, men på nya läkarprogrammet är tanken att TBL ska fortsättas användas i någon form även då.

Varför valde du att studera på just KI?

Att KI är känd internationellt inom medicin spelade roll, men också att man kan få möjlighet att engagera sig tidigt inom forskningsfältet om man vill. Vidare kändes TBL-konceptet intressant, utöver det att man inte behöver flytta till en annan ort för de kliniska terminerna.

Har du stött på någon utmaning? 

Periodvis har jag haft svårt att hitta motivationen till att sätta igång med plugga och inte prokrastinera. Läkarprogrammet är en omställning från gymnasiet i och med att man själv behöver hitta en bra studiedisciplin, detta är någonting jag har fått jobba på.

Vad vill du arbeta med i framtiden?

Just nu är jag nyfiken på glesbygdsmedicin, men jag vill gärna upptäcka flera specialiteter under de kliniska terminerna innan jag bestämmer mig.

Vad vill du ge för tips till någon som funderar på att söka till samma program?

Om du är som jag när jag sökte och känner dig osäker på att du göra det rätta valet, prata med en studievägledare och om möjligt gör praktik hos en läkare eller prata med en läkare. Allmänt tänker jag att det är viktigt att tycka om biologi och kroppen, men också att tycka om att jobba med människor.

Har du kommit fram till att det är läkarprogrammet du vill söka till, kom ihåg nu varför du vill göra det. Detta kan en väldigt bra motivation om du stöter på utmaningar under programmets gång.

Vilka egenskaper eller intressen tror du är bra att ha om man vill bli läkare?

Biologi, hälsa och sjukdomar är bra intressen att ha. Som läkare känns det även viktigt att vara omtänksam, stresstålig och tycka om att jobba med människor. Viktigt att betona att man får många tillfällen under programmets gång för att utveckla dessa egenskaper, man förväntas inte att ha den perfekta personligheten innan läkarprogrammet ens börjar!

Vad tycker du är extra bra med just KI?

KI har en extremt fin campus och detta kan inge mer pluggmotivation än vad jag hade först trott! För läkarprogrammets del tycker jag personligen att TBL ger en stor fördel till KI jämfört med vad jag hör från andra lärosäten, även om TBL såklart har utvecklingspotential.

Studentkommuni…
2023-04-13