Karriärstöd för studenter

Att ta steget ut i arbetslivet kan kännas avlägset – du kanske precis har påbörjat dina universitetsstudier – men den dagen kommer fortare än du anar! Ta chansen att nyttja allt karriärstöd som finns tillgängligt för dig som student på KI.

Det finns mycket du kan göra redan under din studietid som förbereder dig för din framtida karriär. Förbered dig genom att redan nu bygga upp ett nätverk av framtida kollegor och kontakter. Som student vid Karolinska Institutet har du tillgång till KI:s Karriärservice, som erbjuder allt från CV-seminarier till workshops i professionellt nätverkande. Karriärservice vill genom olika aktiviteter ge dig inspiration och stöd under din studietid och göra dig redo för såväl sommarjobbet som den kommande professionella karriär du siktar mot.

Karriärserminarier och workshops

Under hela året organiserar KI karriärservice karriärrelaterade event, seminarier och workshops. Det kan röra olika teman som till exempel hur man skriver CV eller hur man nätverkar. Vi bjuder även in intressanta företag som får komma och hålla presentationer för er. Du kan se vilka event vi har planerat för den aktuella terminen i KI:s studentkalender som du hittar på studentsidorna.

Om du har förslag på föreläsningar som du vill att vi ska organisera, och som inte erbjuds idag, var god kontakta oss och fråga, kanske kan vi organisera något.

Öka chanserna till drömjobbet med feedback från jobbexperter

KI erbjuder befintliga studenter möjligheten att få personlig feedback på sitt CV, personliga brev eller LinkedIn profil av jobbexperter via vår samarbetspartner Go Monday. Inom 24 timmar efter att du skickat in ditt CV, personliga brev eller LinkedIn profil till Go Monday återkopplar de till dig digitalt med personlig feedback på hur just du kan förbättra din ansökan för att få ditt drömyrke.

Karriärverktyg

Hur skriver man ett CV?

Arbetsgivare och rekryterare tittar på ditt CV för att bestämma om de ska kalla dig till intervju. De har ofta många ansökningar att titta igenom. Det är därför viktigt att du fångar deras intresse. När man läser ditt CV bör det vara uppenbart, inte bara att du har kompetensen för jobbet, utan också varför du sökt just detta jobb. KI karriärservice har skrivit en kort guide kring vad du bör tänka på när du skriver ditt CV.

Kom igång med LinkedIn

LinkedIn är oslagbart som verktyg för att bygga ett professionellt nätverk och för att göra dig själv mer synlig för arbetsgivare. Fler och fler jobb publiceras dessutom på LinkedIn. Det är därför viktigt att du tidigt under dina studier kommer igång med att använda LinkedIn för att börja bygga ditt nätverk.

Karriärutveckling online

Om du vill få hjälp med karriärutveckling, kan sidan career-modules.eu vara till hjälp. Genom självstudier kan du där få stöd i din karriärutveckling, självförståelse och med din personliga branding. 

GoinGlobal

GoinGlobal är en plattform med karriärguider, jobb och internships från hela världen. Med din KI-epostadress, kan du skapa ett konto på GoinGlobal. Där får du tillgång till mer än 10 000 sidor med ständigt uppdaterat innehåll på landsspecifika frågor kring exempelvis jobbsök, arbetstillstånd/visumregler, lönenivåer... och mycket mera!

Kartlägg potentiella arbetsgivare

Är du osäker på var du vill arbeta och med vad, är en bra början att kartlägga potentiella arbetsgivare för att identifiera möjliga arbetsplatser. Det kan du till exempel göra genom Stockholm Science City's Life science industrikarta. Det är en sökbar översiktskarta där Stockholm Science City, tillsammans med andra aktörer, sammanställer företag aktiva inom life science i Stockholms regionen. Kartan är sökbar baserat på företagsnamn men det går även att filtrera baserat på verksamhetskategorier; Sälj och marknadskontor, (Marketing & Sales), tillverkning (Manufacturing) samt forskning och utveckling (Research&Development).

Att bygga ett nätverk

Av alla jobb ute på arbetsmarknaden är det bara 10% som syns ute i flödet bland jobbannonser, resten – hela 90 % – förmedlas via kontakter och rekommendationer. Det är här ditt nätverk kommer in i bilden.

En viktig grund till ditt nätverk är de studenter som studerat vid samma universitet som du och kanske till och med har läst samma program, så kallade alumner. Alumnerna är levande bevis på vad man faktiskt blir efter en examen och de är också fantastiskt inspirerande förebilder! Genom att redan som student gå med i KI alumninätverk, kan du redan idag börja skapa professionella kontakter som kan bli ovärderliga i framtiden.

Vänta inte, utan börja att bygga ditt nätverk redan idag och bygg vidare under hela din studietid. Kursare, lärare och inte minst de människor du möter ute på praktik under din utbildning kan alla vara ovärderliga byggstenar i din framtida karriär. Genom att ha en professionell LinkedIn, kan du enkelt skapa kontakter med de personer som du möter under din utbildning. Tänk på att dina kursare idag, kanske blir dina kollegor eller chefer i framtiden. Ditt nätverk rymmer möjligheter du inte ens kan föreställa dig.

Praktik

En praktikplats kan vara värdefull för din karriär, både genom den direkta kunskap du får på ett företag men också genom att du bygger ditt kontaktnät. För vissa av utbildningsprogrammen på KI kan du göra praktik inom ramen för din utbildning. Men det finns även andra vägar om du vill göra praktik.

Erasmus+ Traineeship Programme

Som student vid Karolinska Institutet kan du söka Erasmus praktikstipendium. Under praktiken kan du samla in data till ditt examensarbete eller genomföra en praktikperiod på ett företag, en organisation eller ett annat lärosäte i ett EU/EES/anslutarland inom ramen för din utbildning. Erfarenhet av arbetslivet inom ditt studieområde är berikande såväl för dina studier som för ditt framtida yrkesliv.

Läs mer om praktik inom Erasmus+

Praktik på Europaparlamentet

Unga människor med universitetsexamen erbjuds praktikplats i syfte att komplettera de kunskaper de skaffat sig under sina studier samt för att lära sig mer om EU:s verksamhet. En avlönad praktikplats innebär att du får ett stipendium på 1 200 € per månad, nivån kan regleras uppåt eller nedåt i förhållande till kostnadsnivån i landet där praktiken genomförs. Läs mer om praktik på Europaparlamentet.

Forskningspraktik i Singapore

Ta chansen att uppleva den kosmopolitiska forsknings- och utvecklingsmiljön i Singapore, och att få arbeta tillsammans med världsberömda forskare i ett av A*STARs labb. A*STAR är en av Karolinska Institutets samarbetspartners i Asien. Genom Singapore International Pre-Graduate Award (SIPGA) kan du som student söka de attraktiva stipendierna för mellan 2 och 6 månaders forskningspraktik på forskningsinstitut i Singapore.

SIPGA vänder sig till kandidat- och masterstudenter inom biomedicin, naturvetenskap och teknik samt relaterade ämnesområden. Om du är intresserad av att söka, vänd dig direkt till A*STAR. Mer information om villkor samt ansökan finns på A*STARs webbplats och eventuella frågor om detta program besvaras av A*STARs SIPGA office.

Egen praktik

Om du ordnar en egen praktikplats behöver du och din kontakt se till att praktikplatsen följer arbetsplatsens regler arbetsjuridiskt och stämma av vad som gäller i relation till dina studier.  Det finns olika slags sätt att skaffa sig praktisk erfarenhet men gemensamt är att de ofta ger ett utökat kontaktnät och en inblick i ett konkret arbete. Det är också en mycket bra merit i konkurrensen på arbetsmarknaden när du söker jobb.

Det är viktigt att du diskuterar med din kontakt på arbetsplatsen innan du påbörjar din praktik vad det är som gäller. Praktisk erfarenhet kan inbegripa allt från ett avgränsat projekt eller uppdrag till att du ”skuggar” en person på en arbetsplats under en period. Om praktikplatsen innebär ett tydligt uppdrag, en anställning och en ersättning och då är det i praktiken inte längre en praktik utan ett ”riktigt” jobb.  Praktik generellt (i Sverige) är obetald, bör vara godkänd av din utbildning om den ingår som moment och generera akademiska poäng eller tas upp i din examen.

Checklista, egen praktik:

  • Stäm av med ditt utbildningsprogram om praktiken kan utgöra en del av din utbildning till exempel som del av ditt examensarbete.
  • Din kontakt på arbetsplatsen bör stämma av med HR på arbetsplatsen på vilket sätt du ska delta i arbetet och vad som gäller försäkringsmässigt.
  • Kom överens med din kontakt vem som ska vara din handledare, vad som förväntas av dig och om du kommer att få ersättning för din insats. Skriv gärna en överenskommelse så det blir tydligt för båda parter.
  • Be om ett officiellt intyg när du slutar, och gärna också ett skriftligt omdöme.

Externa program

Här hittar du en lista på organisationer som i vissa fall erbjuder praktik. Observera att dessa organisationer är externa från KI, att vi inte kan ta ansvar för praktikplatserna vid dessa organisationer och heller inte kan besvara några frågor kring resp. praktikplats. Ev kostnader står du för själv.

Forskning

Är du student på KI och intresserad av forskning? Organisationen Studenter i Forskning är en del av Medicinska Föreningen och ska fungera som en brygga mellan studenter och forskare genom bland annat workshops, handledarträffar och inspirerande seminarier. Läs mer om Studenter i Forskning.

Vill du bli doktorand?

Går du i tankarna på att utbilda dig på forskarnivå? Forskningen vid KI spänner över ett brett fält – från grundläggande experimentell forskning till patientnära forskning och vårdvetenskap. Som student på KI har du möjlighet att ta en digital-fika med en doktorand för att höra mer om hur det är. Anmäl dig till Fika med en doktorand och läs våra doktorand och handledar porträtt

Om du vill bli doktorand vid KI söker du ett eller flera av de utannonserade doktorandprojekten. Frågor om doktorandplatsen kan ställas till kontaktpersonen i annonsen.

Det finns några grupper som finner andra vägar in i forskarutbildning, t.ex. om man får möjligheten att genomföra ett doktorandprojekt inom ramen för en annan tjänst (t.ex. som läkare på sjukhuset). Dessa projekt är undantagna från kravet på utannonsering. Läs mer om antagningsprocessen.

Den som har egen finansiering i form av ett externt stipendium kan antingen söka utannonserade doktorandprojekt eller söka kontakt direkt med en forskargrupp. Om stipendiet vunnits i konkurrens med andra kan doktorandprojektet vara undantaget från obligatoriet om annonsering. Notera att förändringar i högskoleförordningen innebär kraftiga begränsningar i möjligheten att finansiera forskarutbildning med externa stipendier från 1 juli 2018. Mer information om externa stipendier.

Oavsett ingång så har KI som mål att rekrytera de bästa doktoranderna. Det innebär att även om du har etablerat en egen kontakt med en forskargrupp så är det prefekten som beslutar om antagning till forskarutbildning.

En förutsättning för antagning till forskarutbildningen är att du uppfyller kraven för grundläggande och särskild behörighet. Läs mer om behörighet till utbildning på forskarnivå.

Mentorskapsprogram

De flesta studenter får genom sin utbildning goda teoretiska kunskaper. Många saknar dock en inblick i det praktiska arbetet inom sin bransch. Ett bra sätt att utöka ditt nätverk och samtidigt få en inblick i det yrkesområdet du är nyfiken på, är att gå med i ett mentorskapsprogram.

Ett sätt att skaffa en mentor är att gå med i ett mentorskapsprogram, men du kan också hitta din mentor i dina egna nätverk. Tveka inte att fråga en person som du beundrar om han eller hon skulle vilja vara mentor åt dig - det finns en god chans att de tackar ja till erbjudandet.

Om ni vill inleda ett samarbete som mentor och adept är det bara att komma överens om ett slags ramverk för relationen, som t.ex. hur ofta ni ska träffas, vad ni tänker att ni ska samtala om och vilka förväntningar ni båda har på resultatet.

Varför ska du gå med i ett mentorskapsprogram?

  • Möjligheter att nätverka
  • Lär känna en yrkeserfaren person inom området du är intresserad av
  • Ställ frågor du har om möjliga framtida karriärvägar
  • Du är nyfiken, ambitiös och motiverad och vill lära dig mer och avancera i din karriär
  • Mentorer är ofta generösa med sin kunskap och tid och hjälper och stöttar gärna adepter som är intresserade av samma väg som de själva gått

Jobbmöjligheter

Jobb vid sidan av studierna

En del studenter vill arbeta timmar eller deltid vid sidan av sina studier för att dryga ut sina inkomster eller för att skaffa sig arbetserfarenhet som kan vara värdefull i karriären. Det finns många sätt att hitta ett extrajobb. Du kan alltid dela ut ditt CV på restauranger, kaféer och butiker och fråga vänner och kursare om de känner till något arbete. Berätta för din omgivning att du söker extrajobb och vad du är duktig på och vad skulle kunna bidra med. Då kan folk hjälpa dig och tipsa andra om dig. Dessutom bygger du samtidigt upp ditt nätverk och det kan vara värdefullt för din kommande karriär.

Ett alternativ till extrajobb om du vill få arbetserfarenhet inom ditt ämnesområde är att söka någon form av praktikplats.

Innovation och entreprenörskap

Är du en idéspruta, driver projekt eller har tankar på att starta eget? Har du en idé, men vet inte var du ska börja?

En bra idé är inte mycket mer än en bra idé om du inte kan få andra att övertygas om att din idé är bättre än det som finns idag. Kan du inte förklara vilka problem din idé löser kommer du aldrig att få någon att vilja köpa eller använda den. Så börja med att beskriva problemet och din lösning. Du måste därefter bestämma vilken roll du själv vill ta i att driva igenom idén. Är du själv en entreprenör eller krävs ett samarbete med en entreprenör för att idén ska kunna förverkligas – och därmed bli till en innovation? 

Glöm inte att tidigt fundera igenom om du kan skydda din idé på något sätt. Exempel kan vara att hemlighålla din lösning eller skydda den genom exempelvis patent. Vilket skydd du väljer beror på vilken typ av idé du har (exempelvis tjänst eller produkt, enkel eller högteknologisk etc) och på vilket sätt du väljer att gå vidare. Om du har idéer som du tror kan vara patenterbara - kom ihåg att alltid utreda patenterbarheten innan du öppet går ut med din lösning. Blir din lösning allmänt känd kan du röja ”nyhetskravet” som krävs för att få patentskydd.

Att starta företag

Det finns många sätt att driva företag och företag kan utvecklas i många olika former. Innan du startar ditt företag bör du noga fundera igenom varför du vill starta, hur du vill driva ditt företag och hur du vill att ditt företag ska utvecklas.

Om du har idéer eller tankar om projekt som du på något sätt vill förverkliga så kommer du ofta till det stadiet att det krävs pengar. Hur mycket pengar du behöver beror till stor del på vilken typ av idé du har. Pengar kan krävas för t.ex. investeringar (exempelvis kontorsutrustning), utveckling av prototyper eller för löner. Fundera över hur mycket pengar du behöver, till vad de ska användas och sist men inte minst – var du ska få dem ifrån. Kontakta en innovationsstödjande aktör och undersök möjligheterna för finansiering. Nya företagare lånar även ofta pengar från familj och vänner eller tar ett vanligt banklån. Har du kommit lite längre och har en färdig affärsplan kan det vara aktuellt att se över möjligheterna med riskkapitalbolag eller så kallade affärsänglar.

Resurser tillgängliga för studenter

I Sverige finns ett stort antal aktörer och verksamheter som på olika sätt arbetar med att hjälpa till att förverkliga idéer. Förutom utbildning erbjuder många kostnadsfri rådgivning. En del erbjuder även möjligheten att söka bidrag eller låna pengar till förmånliga villkor, antingen för att vidareutveckla en idé eller för att starta upp ett företag.

denna sidas engelskspråkiga version kan du hitta ett urval av de aktörer och resurser som du kan använda för att ta dina idéer vidare.

Du kan också vända dig till KI Innovations för att få stöd och vägledning. De anordnar även seminarier kring innovation, och bjuder in inspirerande föreläsare. På deras Facebook sida hittar du deras event.

Vill du ha mer information om utbildning inom bioentreprenörskap, besök sidan enheteten för bioentreprenörskap (UBE) på Karolinska Institutet.

Inspiration

Karriärporträtt

I doktorandkursen Karriärverktyg för forskare innefattar den individuella examinationsuppgiften, att intervjua och skriva två ”karriärporträtt". Ett urval av karriärporträtt hittar ni på Karolinska Institutet Career Blog. 

Ett stort antal karriärporträtt av KI-alumner finns också publicerade på KI:s alumnsidor. 

Kontakt

Är du student på KI och har frågor om din framtida karriär finns det olika personer att vända dig till. För programspecifika frågor kan du vända dig till din programstudievägledare. Kontaktuppgifter till dem hittar du på din kurs- och programwebb. För allmänna frågor kring karriär rekommenderar vi att du tar del i våra karriärrelaterade event.

Studentkommuni…
2023-09-12