KI:s sommarforskarskola (KISS)

KI:s sommarforskarskola är en forskningsintroduktionsskola som vänder sig till dig som är student och inskriven på något av grundutbildningsprogrammen vid Karolinska Institutet.

KI Summer School in Medical Research
KI:s sommarforskarskola. Foto: John Sennett

Sommarforskarskolans mål är att introducera dig som student till forskning i ett så tidigt skede som möjligt och att uppmuntra till att vilja doktorera vid Karolinska Institutet.

Skolan ges på engelska och drivs av institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi (MTC). Den finansieras av kommittén för forskarutbildning vid KI. Sommarskolan infördes sommaren 2018 och bygger på den tidigare kursen i medicinsk vetenskap (1QA017).

 

Ansökan

Du ansöker via verktyget PRISMA. Läs mer om hur du gör på den engelska versionen av denna sida

Kort om sommarforskarskolan

  • Den ger dig möjlighet att genomföra ett definierat forskningsprojekt under handledning av en forskare.
  • Genom att främja nyfikenhet för medicinsk forskning vill Sommarforskarskolan uppmuntra dig att fortsätta din forskarutbildning vid Karolinska Institutet.
  • Sommarforskarskolan pågår i sju veckor (juni till augusti) och motsvarar sju veckors heltidsstudier. 
  • Den inleds med en introduktionsvecka i juni, med föreläsningar som täcker en rad grundläggande ämnen som hypotesprövning, etik, statistik, presentationsteknik, beskrivning av forskarutbildningen vid KI, samt hur du skriver en vetenskaplig artikel. Därefter deltar du som student i ett sex-veckors forskningsprojekt vid valfri institution på KI. Projektet görs tillsammans med en handledare.
  • Sommarforskarskolan avslutas i augusti med studentpresentationer och postersessioner.

Forskningsstipendium

Som inskriven student har du rätt till ett forskningsstipendium. Den forskargrupp som handleder dig får också ett ekonomiskt bidrag.

AG
Innehållsgranskare:
Amanda Nelzén
2024-01-22