Forskare tittar på kollega

Inspireras till utbildning på forskarnivå

Är du student på Karolinska Institutet och intresserad av forskning? Kanske funderar du redan på att bli doktorand? Forskningen vid KI spänner över ett brett fält – från grundläggande experimentell forskning till patientnära forskning och vårdvetenskap.

Foto: Erik Cronberg

Från läkarstudent till doktorand

Puran berättar om sitt arbete som forskare på infektionsmedicin på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge.

Studentdrivna initiativ

Kalender för forskningsintresserade studenter

Nyheter för forskningsintresserade studenter