Lokalbokning för dig som är student

Som student kan du själv gå in och boka grupprum i Time Edit.

Studyroom at Scheele building
Scheele grupprum Foto: Jason Strong

Campus Solna:

Tillgängligt alla dagar 7.00 – 22.00 med reservation för tillfälliga avvikelser, max 21 timmar i vecka och en vecka framåt i tiden.

Campus Flemingsberg:

Tillgängligt mån-fre 07.00 – 22.00, lörd-sön 11.00 – 17.00, med reservation för tillfälliga avvikelser, max 21 timmar i vecka och en vecka framåt i tiden.

Ordningsregler

De senaste åren har KI satsat stort på att förbättra och rusta upp lärandemiljöer för lärare och studenter och för att skapa bättre miljöer för socialt umgänge, grupparbeten och självstudier vilket är något vi kan vara stolta över och ska vara rädda om. För att kunna upprätthålla denna fina miljö gäller nedanstående ordningsregler.

Möbler får inte flyttas ut från salarna och det får inte vistas fler personer i salarna än vad som är anslaget i salen eller angivet i bokningssystemet. Antalet sittmöbler avser anslaget antal personer.

Lämna lokalen i det skick du själv önskar finna den.

Varm mat får inte förekomma i lärosalar och grupprum med hänsyn till allergiker. Det finns anpassade pentryn och utrymmen för dessa ändamål.

Du bokar på följande sätt:


https://cloud.timeedit.net/ki/web/student/

  1. Boka grupprum
  2. Är du inloggad i datorn så behöver du inte logga in, annars klicka på swamid och ditt KI-id
  3. Om du vill boka en specifik lokal så skriv in den under lokal, då kommer den upp med ett schema. Klicka på dagen eller tiden som är ledig.
    Skriv in tiden du vill boka lokalen med namn och telefonnr. och klicka på ”BOKA ”
  4. Alternativt klicka på den lokal och tid som verkar ledig och skriv in tiden du vill boka men ditt namn och telefonnr och ”Boka” Klicka på Skicka bekräftelse.
  5. Vill du avboka, sök upp bokningen under ”Mina bokningar” klicka på din bokning och ändra/avboka och spara.

Lokalbokning

Support kring bokningar i Time Edit

AV-support Flemingsberg

Support på teknisk utrustning i KI's gemensamma bokningsbara lokaler

AV-support Solna

Support på teknisk utrustning i KI's gemensamma bokningsbara lokaler
MO
Innehållsgranskare:
Michell Olausson
2022-10-17