Studieplatser

Här hittar du tips på studieplatser på campus Solna och campus Flemingsberg.

Campus Flemingsberg
Student, campus Solna
Studenter campus Solna

Campus Solna

Berzeliuslaboratoriet

Berzelius väg, ingång 3, 7 eller 9

Här hittar du studieplatser på bottenplan samt våning 4 och 6. 

Universitetsbiblioteket i Solna, Berzelius väg 7 B, har studieplatser för både enskilda studier och grupprum.

Scheelelaboratoriet

Tomtebodavägen 6 

Här hittar du studieplatser på bottenplan och en trappa upp.

Hus 75

Retzius väg 13 A & B 

Här hittar du studieplatser på bottenplan. 

Widerströmska huset

Tomtebodavägen 18 A 

Här hittar du studieplatser på bottenplan och en trappa upp. 

Campus Flemingsberg 

Ana 8 

Alfred Nobels Allé 8

Här hittar du studieplatser och bokningsbara grupprum i bottenplan, plan 4, i den så kallade ”Staden” bakom restaurangen. Du hittar även studieplatser på Universitetsbiblioteket. En trappa upp, plan 5, finns studieplatser på två ställen, dels ovanför ”Staden”, dels i en lokal nära gaveln mot hus 10. Två trappor upp, plan 6, finns också några bokningsbara grupprum.

Ana 10

Alfred Nobels Allé 10

Här hittar du studieplatser i bottenplan. 

Ana 23 

Alfred Nobels Allé 23 

Här hittar du studieplatser på flera olika våningar i huset.  

Hur ser det ut på campus Solna?

Campus Solna ligger i norra delen av Stockholm, precis intill Karolinska universitetssjukhuset Solna.

Hur ser det ut på campus Flemingsberg?

Campus Flemingsberg ligger i södra delen av Stockholm, precis intill Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge. 

Emma Karlsson
2023-12-04