Mentorsstöd

Med mentorsstöd får du lära dig tekniker och strategier som du kan använda för att klara studierna lättare. Det är en person särskilt anställd som mentor som håller i stödet, och som har lång erfarenhet av kontakt med studenter.

För att ta del av stödet behöver du ansöka om stöd vid studier med funktionsnedsättning.

Du får stöd inom de här områdena:

  • Planera och strukturera dina studier
  • Komma igång med uppgifter
  • Tolka och förstå anvisningar och uppgifter du fått från lärare
  • Studieteknik och studievanor

Det här hjälper mentorn inte till med:

  • En mentor är inte extralärare
  • Tar inte ansvar för studieuppgifter
  • Korrekturläser inte text.
  • Bistår inte med stöd i akademiskt skrivande

Drop-in via Zoom

Drop-in via Zoom torsdagar kl. 12.00-13.30

Drop-in-tiderna är bara till för dig som fått beslut om mentorsstöd och har påbörjat stödet.

Ett videosamtal under drop-in är ungefär 15–20 minuter. Då kan du få hjälp med kortare avstämningar eller frågor som gäller ditt pågående mentorsstöd.

 

Mejla din mentor om du vill få länken till drop-in.

VH
Innehållsgranskare:
2023-08-10